Az R hang szerepe – mássalhangzó tömörülésben

A Czuczor Fogarasi Szótár megállapítása: „elül közvetlen egymás mellett álló két mássalhangzóval) idegen eredetü.”
E megállapítás nem állja meg a helyét, mivel e kérdéskört a kötött mássalhangzó-páros és az R hangjelenség keretei közt kell vizsgálni.

Az R hang, bármely szóban a túlhangolt eRőteljesség megjelenítője, akár kellemes, pozitív, akár kellemetlen, negatív értelemmel. Az R hangos kifejezések, s a vele alkotott kötöttségben levő hangok, főleg ha a szó elején állnak, eRőTeljes éRzelmi haTásra kialakult megnevezések. Az R hangos kötött mássalhangzó-párosok különleges értelemhordozó sűrítmények.

A TR páros a szavakban háromszoros behaTó, odahaTó >< visszahaTó, azaz ellenálló eRő kifejezője. A TR alvógyök, TaR, TáR, TeR, TéR, TöR stb. jelentéssel. A TR páros, az azt követő magánhangzóval és a záró mássalhangzóval léTRejövő gyök-hangcsoport együttes meghaTáRozó a szó éRTelmének alakításában.
A TRÓN: erő, hatalmi magaslat. A magasra épült ToRNYos TRENcsén, TRENYcsény vára egy erőd. Az oTROMba több mint csúnya. A TR párost követő gyök R.M: RoM, ez lehet ROMbol értelmű is. Ami oTROMba, az lehet TÖRt, ROMbolt állapotú.

A TRÓN, ToRONY, TRENYcsény, TREN szavakban, ha fordítás után nézzük, helyzeti előnyt jelent, NYERT helyzetet, de a NYERőT is, a személyt.

Az osTROM több mint egyszerű küzdelem, mivel ez összes erőket bevető csúcstámadás folytonosan áramló (stream) folyamata. A végső osTROM alatt oTROMbán TÖRnek, ROMbolnak. A szóban ott a TROMf erejének érvényesítési esélye.

A TROMbita hangja a győzelemre törők jeladása, és a győzelmet hírül adó hang. A várvívó harcok győzelemre vezető csúcstámadása: osTROM. Az éles, fülsiketítő, oTROMba TROMbitahang, amely ROMbolja a hallást, osTROMra, harcra, oTROMba ROMbolásra hív.

A TROM – MORT fordítás jelenthet MERőT, a MERészen Tevő MERészT, jelenthet halálra MARóT, de jelenthet halálra MART, MORT, azaz halál után MERőT, MERevedeTT állapotot is.

Az alabásTROMot, bányászva ROMbolva TÖRik lelőhelyén. Hajdan TRÓNok TORNYok alapanyaga volt.

A CITROM név kialakulásának mozzanatai: a névadók felismerték, hogy a SZÍTott (szít > cit) lángszínű, TISZta, felkelő napfényhez hasonló, oTROMbán savanyú gyümölcs, de rendkívüli értékes táplálék, s az egészség megőrzését segíti. A TROMf a győzelem esélyét magában rejtő, ez jelen van a ciTROM szóban is. A mindenkinek ajánlható fontos gyümölcs, a ciTROM nem véletlenül kapta e nevet, mert az egészség megőrzéséhez szükséges, ma C betűvel jelölt vitamin nagy mennyiségben fordul elő benne. Használata hosszú távon győzelemre: TROMf (triumf) vezet az egészségért vívott küzdelemben! Nem lehet félvállról venni a nyelv alkotójának jelzéseit e téren.
A CITROM a MORTIC ellen való. Életet hosszabbító.

A sTRUCC dacos természete miatt kapta nevét: TRUCcol. Az S.T – T.S szókezdő alvógyök: SöT – TuS, a STrucc SÖTétben, fejét homokba dugva, a láthatókat önmaga elől elTUSsolva vonná ki magát a körülötte levő világból. A TRUC szóban az R.C – C.R gyök: RuC – CuR, jelenthet kiugrást, de hőkölést is. Ezt a kiRUCcan, vagy a magyar nyelvből kiesett ősnyelvi CURukkol (kirukkol – curukkol = ki a körből vagy curukk a körbe) szókban találjuk meg. A TRUCC nem hígnyelvi (szleng) szó, hanem része az ómagyar alapnyelvnek.
A TRUC – CURT, cs hangra váltva: CSÖRTE. A STRUCC vállalja a CSÖRTÉt.

Hermész TRISZmegisztosz neve háromszor magasztost jelent. A TRI az ősnyelvi három. Az R.SZ – SZ.R gyök: RéSZ – SZoR, SZORzattal növekvők személyiségi jellemzőinek RÉSZletei.

A TRISZ – SZIRT fordítás mutatja, hogy háromszoros kiemelkedő képesség jelölője is.

A TR páros egyik hangcsoportja: OTRO, ami OTROmba, az hÁTRÁnyos, sőt bOTRÁnyosan hÁTRÁnyos. Olyasmi, ami ÁTRÁg. Az ÁTRÁÁRTÁ átfordítás: ÁRTÓ.

Az FR páros szépséget kiemelő. Az erő ősnyelvi neve F.R gyökből indul: FORca, FORte. A szépség éRzékekre ható eRős vérFoRraló hatású. A FRuFRu FRizura szép, a FRiss erő (forca) hatékony, ami FRiss, az finom.

Az FR hangcsoport a szépségek megjelenítője. Ezt jelenti a cIFRA, AFROdité, NOFREtété, pÁFRÁny, sÁFRÁny, FRUska, cIFRUska és más szavakban. A német FRAu az ősnyelvi, azaz magyar ciFRA szóból ered: ciFRA nő – ciFRAu – FRAU. Az FR hangok a FehéR szín nevében, egymástól eltávolodva is a színek összességének szépségét jelentik.

A cIFRA nőiség, és az AFROdité, NOFREtété nevekben levő: AFRI, AFRO, OFREIRFA, ORFA, ERFO átfordítás a nő fÉRFIvel csERFElése, a hÁRFA zenéje, a női fURFAng, táncban kÖRFOrgás, szintén az élet megszépítői közé tartozók.

A PR páros a figyelmet különleges PontRa, elmére, széPéRzékre terelő, arra ható jelképes-valós eRő kifejezője. A PRés egy csomóPontRa hat eRős nyomással. A PRém látványa széPéRzékre különlegesen ható eRő, érintése rendkívül kellemes. A PRóbatétel nagy eRőbevetést megkövetelő. Az olasz PoteRe, román PuteRe = eRő, e nyelvek ősnyelvi öröksége. Az anyagra ható eRő APRÓra tIPRÓ, ez sEPRŰvel összegyűjthető. Ha túl PRŰD vagy legyen erkölcsi sePRŰD.

A PRÉS, a szőlőPRÉS volt az első. Szerepe: a fölösleges anyagok kisöPRÉSe a must kinyeRÉSekor. A Pű, folyadék a RÉSen át kiPRÜSSZen az eldobandó söPREdék közül. A PRÉSelés, PRÖSSZentés eredménye: SZÖRP és SEPRő.
PRéS – SePRő hangváz: P-R-S – S-P-R
PRöSZ – SZöRP hangváz: P-R-SZ – SZ-R-P

 

A PRÉMmel kapcsolatos első benyomás képe a női nemi szerv PeREMén, a PőRe bőRön levő PRÉM. Az M hang a siMogatáskor érződő oMlóan puha, kelleMes, Meleg taPintást kifejező hang. A PRÉM e teremtett, eredeti díszelemet másoló alkalmazás a ruházaton, mint PeREMre helyezett, érzéki hatást kiváltó szépségelem. Némely alkotó hangja jelen van ősnyelvi szóképződményekben: szőRMe, deRMe, bőRMe. Mellesleg a PRÉMium is érzelemgerjesztő juttatás.
PRéM – PeReM hangváz: P-R-M – P-R-M

 

A PRÓBA nem más, mint aPRÓlékos ellenőrzés a hiBA kiszűrésére. Komoly PRÓBA esetén aPRÓBAn vizsgálódnak, tételesen ellenőriznek folyamatokat minden oldalról ROPpant APRÓlékosan és részleteiben, APRÓban, aPRÓban vizsgálódó, tÖPREngő tüzes, PRÓBAtétel a minőség javítása végett. A PR páros, mint P.R – R.P gyök: PoR – RoP, alapja a  POR, PER, PÍR szavaknak. Az iPARkodás = cselekvés, az eredmények megvizsgálása: PRÓba, ez ROPpant fontos. A PRÓBA, az A kezdőhangját elvesztő ősnyelvi szó.
PRóBaaPRóBa hangváz: P-R-BP-R-B

 

A PRÓBA szó kapcsán megemlíthető a rokonhangváltás jelensége, amelyet sokan nem vesznek figyelembe, vagy nem értenek meg.

Székelyföldön a PRÓBA sok helyen TRÓBA, tehát p > t váltás. Mi az a TRÓBA, és milyen magyarázat adható erre? Hogyan kerül a T hang a P helyére?

Akit felvesznek egy munkahely betöltésére, azt kiPRÓBÁlják. PRÓBAdarabot kell készítenie. Esetleg élőben kell egy PRÓBAmunkát, műveletet bemutatnia: képes lesz, vagy nem, véghezvinni egy cselekedetsorozatot. Ez esetben a PRÓBA egy valamilyen munkát, TRÓBÁt jelent.
Van egy mondás: a BÁTRAké a szerencse. A BÁTOR kiállja a TRÓBÁt.
BáToR – TRóBa hangváz: B-T-R – T-R-B.

A B hang váltható D hangra is.

A munka egyik megnevezése az ősnyelven: TRÓBA a másik TRÓDA. Némely nyelvben a munka megnevezése ma is: TRÓBA ––> TREABA, TRÓDA ––> TRUDA = munka.
A továbbiakban megfigyelendő a T, R, B, D hangok szerepe, de a B > V > P rokonhang váltások is.

A munka egyik ősi megnevezése: TÖRÉS, TÖRŐDÉS. Valaki TÖRI magát, TÖRŐDŐ hozzáállással bizonyítja, hogy lelkiismeretesen végez el egy munkát, a jó eREDmény elérése végett. Talán a RÁBOToló, ROBOToló folyamat alatt elfáRaD, elTöRőDik teste (Arany J.: Családi kör), hiszen kemény PRÓBA-, TRÓBAtétel lehet az a TRUDA, amit végzett.  A RÁBOTolás német nyelven ARBEIT = munka. A szlávoknál RABOTA.
TRóBa – TReaBa – RaBoTa – aRBeiT hangváz: T-R-B – T-R-B – R-B-T – R-B-T

Innen indult a TIBOR név. A TIBORok, kemény kiTRÓBÁlt, kiTIRÓBÁlt, kiTERÓBÁlt, BÁTOR, jelképesen: a gyengéket, értékeket BORÍTó, védelmező férfiak voltak. A TORBÁGYon, szántóföldön, keményen TIPORtak (b > p), ha kellett TOPORral, fejszével irtották a gazt, ami nem kis TRÓBAtétel.

Katona József meggyöTÖRT TIBORCa nem véletlen névválasztás volt, talán ismerte az eredeti jelentést.

TiBoR – BáToR – TRóBa – BoRíT hangváz: T-B-R – B-T-R – T-R-B – B-R-T.

A munka egyféle életÚT az ember számára. Az ősiségben az ember egyik neve, szintén jellemzője okán: menő. Innen az utódnyelvi: man. A manusz, ment, járt, hisz alkotásra, jártásra, gyártásra TeRemtetett, élete abból áll: menő, menj, RóDD uTADat! Az éleTED, a szTRÁDÁD a TRUDA, a TRÓBA, a munka, a testedet TÖRŐ, abban elTÖRŐDŐ.

Az eTRuszkok nevében jelen volt e két fontos hang, alkotó nép volt, kemény TRÓBAtételekkel.

Ők építették kemény TRÓBÁval, TRÓDÁval, TRÁDÁval, TRUDÁval, RABOTÁval az első komoly alapozású szTRÁDÁkat, utakat a menőknek, helyenként ERDŐT is IRTVA TOPORral az útvonalban.  A latinok tőlük vették át a menő, bevált mintát.

TRuDa – eRDőT hangváz: T-R-D – R-D-T.
ToPoR – TiPoR – iRTVa
hangváz: T-P-R – T-P-R – R-T-V

Semmilyen tájnyelvi szót nem szabad alábecsülni, helytelennek minősíteni, mert minden tájnyelvi szó valamilyen jelentéstartalom hordozója, és észszerű okok mentén alakult ki.