BANK, BANKÓ

Mostanában sok szó esett a bankról.
BANK, BANKÓ – Tervszerű pénzforgalomról gondoskodó hitelszervezet. Hitelek nyújtásával és pénz adásvételével foglalkozó vállalat. [MÉKSZ: nk: olasz < germán] A BANK szó is a B.N – N.B gyök bővítménye: BaN – NaB (b > v: van). A gyök BAN, BEN értelmét mutatja. Oly valami, amiBEN tartanak valamit, ahol VAN valami. Jézus halála előtti napokban a zsidók jeruzsálemi templomában felforgatta az uzsorás zsidó pénzváltók asztalait. Az általuk rendkívül tisztelt, szemükben ma is a legnagyobb nagyság fogalmát megjelenítő BANKlit (BA jelentés). Annak ellenére, hogy ez a BANKli szó a történelem folyamán ide-oda vándorolt különböző népek nyelvén, az NK páros mutatja, hogy eredete ősnyelvi. Az aranyból készült érmék csengő tulajdonságát sokáig őrizte az ómagyar ősnyelvi pengő szó. E szépen csengő, pengő – peng, bong, bang – tulajdonsága nyomán, és a fényesen fénylő, csillogása nyomán alakult ki a fényző, pényző, pénz megnevezése. Ez ősnyelvi szóból módosult, alakult különböző népek nyelvén: ban, peseta, penny stb. alakra. A pengő, bongó pénzek gyűjtőhelye a bong, bang szó ng > nk módosulása nyomán a BANK nevet kapta. Ez előbb csak egy pénzváltó asztal volt: a BANKli. Erről bővebben a pénz címszónál. Az NK hangcsoport – ANKÓ – a szavakban háromnegyed részben kedvezőtlen, kellemetlen, sőt, utált kifejezések szóalkotó eleme. A bANKOk tulajdonosai akár a Föld legeldugottabb zugába is elmennek, s mindent megtesznek azért, hogy saját kétkezi mUNKA nélkül, mások mUNKÁjából gazdagodjanak. Egy észszerű kamattal nem is volna semmi gond, de a mai BANKok már rég szétrúgták az észszerűség kereteit. A ma mindenhatóként tisztelt, bálványozott pénz, tulajdonképpen egy mANKÓ volna, amelynek segítségével átugorhatunk egy akadályt, és csak a csONKA lelkiségű veti abba a teljes bizodalmát. A minden sarkon settENKEdő, lábatlANKOdó bANKOk kínálják bANKÓikat. Még aki jut is valamire a kölcsönbANKÓval, az is a bANKnak adja kamatként a tiszta jövedelme jelentős részét évtizedekig. A gyanútlant könnyen tÖNKre is teszi. Utólag már hiába a sirÁNKOzás, bÁNKÓdás, hogy savanyú a vINKÓ. Az NK páros itt N.K – K.N gyök: NeK – KéN. A BANK NEKik, valakikNEK KÉNyére-kedvére hasznot hajt. Sokaknak viszont KÍNos állapotot okoz. A BANK alapvető szerepe jó volna: kölcsönt adni NEKik, emberekNEK, a BANkból, a VANból. Ám alapvető szerepén túllépett, és kamatokból gazdagodó, azt irgalmatlanul behajtó, hiteltelen uzsoraszervezet lett. Legtöbb BANKot átok kísérte a történelem folyamán, és ma is. NK – KN értelmi kapcsolat: a baNK egy kitervelt, megásott aKNa, oly csapda, amelybe különleges ravasz teKNikával szövegezett szép ígéretekkel csalják bele az áldozatot, s amelybe ha beleesett, onnan nem, vagy csak nehezen lehet kiszöKNi. Csak a rimáNKodás, siráNKozás, és a kegyelmi maNKóra várakozás esélye marad.