BARÁT

BARÁT – Az a személy, különösen férfi (gyermek, ifjú), akit (kölcsönös) ragaszkodás és szeretet köt hozzánk. [MÉKSZ: szláv] A BARÁT szó szintén a B.R – R.B gyök bővítménye: BaR – RaB. A szó az összeBORULásból, az egymás átkARolásából jön, mint egy BURokban levők. Az igazi BARÁTság TARtás is. A BA kezdőgyök az érzelem erkölcsi nagysága, valamint ereje (r), nyíltsága (á) és tettei (t) hangonként a szóban: BA-R-Á-T, számíthatsz RÁ, bármilyen veszélyen ÁT.  

Az ARA, ARÁ értelemadó hangnyaláb a magyar nyelvben (de átmegy idegen nyelvekbe is ezzel a jelentéssel) ritka magas érték, védelem, védendő kifejezője az ARAny, kARÁt, pARAdicsom, PARAdicsom, ARAd, ARARÁt stb. szavakban. Jelenléte ritka értékesnek jelöli a bARÁt szó által képviselt értelmet. Ugyanakkor rendkívül mélyen szántó, BARázdát, nyomot hagyó érzelem. Gyökfordítással BAR – RAB, és jó értelemben a BARÁTi érzelem RABjai vagyunk. A BAR sumérban ajándékot jelent. A sumér ajándék értelme kapcsolódik a BA fogalomhoz: BA (nagy), AR (magas érték) BAR (ajándék), RÁT – TÁR (szívet nyit). Ha fordítjuk a szómegfordítás szabályai szerint, lehet: BAR-ÁT – TÁ-BAR, amely emlékeztet a hadiTÁBORozás idején való szoros BARÁTi, BAJTÁRsi kötődésre is.  
Érthetetlen a CzF Szótár következtetése, fölsorol egy sereg hasonlóságot, és akkor odaírja, hogy a magyar barát szó a szlávból származik, mert a Halotti Beszédben „szerelmes brátim”-ként írta le. Ám ott a korlátolt kifejező eszközökkel rendelkező latin írás és a bő írásjel igényű magyar nyelv összeillesztésével küszködött a pap. Ahogy sok más kifejezés nem olyan alakú volt, mint ahogyan latin betűkbe nyomorgatott Halotti Beszéd egésze sem, úgy a brátim is elírás. Ez jól látható még a: gimilcictul – gimilſtwl vagy zumtuchel – ſzumtuchel, esetleg a latiatuc – latiatuv, vimagguc – uimagguc szavak össze-vissza írásából.  
A Czuczor–Fogarasi Nagyszótár tekintélynek számít előttem. Rendkívül nagyra becsülöm. Kizárólag az eredeztetés kérdésében nem értettem mindig egyet vele. Szerintem itt is cáfolható az eredeztetése. Évezredekkel a szláv nyelvek létrejötte előtt köttettek életre szóló BARÁTságok, és nem volt neve a fogalomnak az ősmag(yar)-nyelvben? Nos, biztosan volt szava az ősmag(yar)-nyelvnek a fogalomra, és abból eredt a szanszkrit bhratar, perzsa burader és a többi hasonló, akkor amikor a szláv nyelvek még csírában sem voltak. Hogy milyen ritka az igaz BARÁT? Mint a magas kARÁt vagy nehezen található, mint milyen nehéz az ARARÁt csúcsára jutni. Az igaz BARÁT értékesebb, mint a magas kARÁtértékű ARAny.