BÁRÓ

Ősmag(yar)-nyelvi szavaink
BÁRÓ – A legalacsonyabb rangú főnemes. [A MÉKSz szerint: latin < germán] A cím az ősmag(yar)-nyelvben ősidők óta létezett. Nem a latinoktól, s nem a germánoktól ered.
A nagy (bá) urat (r) jelenti. A ró mély nyomot hagyó, az ó külön lehet hódolati jelző is: Ó, nagyuram! Az úr – mélyen (ú, kút, búvár) tisztelt erő. Az egyipthoniaknál az f hang volt a b helyett: fáró, fáraó (fal – ház, forte – erő).