BASZK

Székelyekkel rokonok (a nyelv erre mutat, és az nem hazudik )
BASZK – Zömmel Spanyolország és Franciaország határvidékén élő, ismeretlen eredetű nyelvet beszélő kis nép. [MÉKSZ szerint: nemzetközi: spanyol < latin]

A BASZK megnevezés eredetét az SZK páros inkább közel viszi az ősmag(yar)-nyelvhez. Ez az etruSZKok nevében is jelen van. Az SZK páros az ászkol, büszke, deszka, eszköz, eszkábál, kapaszkodó, mászkál, vaszkol (vackol) , fészkel szavakban magatartásról, letelepedésről, munkáról, megvalósításról beszél. Spanyolul vasca a népnév alakja, amely a mai magyar nyelvben is fészekrakó, vackoló, vaszkoló, tehát letelepedett életformában élő, dolgozó, alkotó népre utal, épp, mint az etruszkoknál is, akik nyomot hagytak alkotásaikkal az utókornak. Mind a BASZKok, mind az etruszkok jóval régebbi nép, mint a latinok vagy az ellatinosodott spanyolok. Nevet sem ezek adtak nekik, hanem az ősmag(yar)-nyelvhez közel álló nyelven beszélők. Vagy önmagukat nevezték így. Ugyanez az SZK páros, ugyanezzel az értelemmel jelen van a SZéKely, gaSZKon, Skót névnevekben. Ezek SZoKásaikhoz ragaSZKodó, SZéKes népek, melyek nem hagyják el saját akaratukból eredeti megSZoKott helyeiket.   Most kaptam Merth Anikó Veronkától: „(A BASZKok) magukat a saját nyelvükön EUSKALDU-nak nevezik: ÖS-Kald-U.” Vagyis: Őskáldea, Káldea – Babilon – BILBAO érdekes!