BÉKE, PACIFIZMUS

BÉKE – Államok, népek közt ama állapot, hogy nincs köztük háború. Békekötés, Szatmári béke. Viszálykodás nélküli, nyugalmas együttélés, egyetértés. Stb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A BÉKE szó a B.K – K.B gyök bővítménye: BéK – KeB. A CzF Szótár a BÉK gyökről:
„Elvont gyök béklyó vagy békló békó szóban. Jelentése mindenütt rokon a bög (bog) szóval, mely csomót, valami öszvefoglalót, öszvekötőt vagy öszvekötöttet jelent. Innen békét kötni eredetileg am. bizonyos erkölcsi csomót kötni, valamint a szinte rokonhangu latin pax, pango igétől származik, melynek jelentése erkölcsi értelemben vett kötés.” A BÉKE előbb a KEBElben kell megszülessen. A BÉ gyök nagy jelentésű. A BÉKE szó több gyök: BÉ, ÉK és KE. Nagy, KEllemes nyugalmat árasztó csendesség (pace). Az első része – BÉ – a lélekBEli nagyság kimutatása is két csoport közt. A másik a KEllemes, KEdves, KEbel, KEgyelem, KEzdet és talán a KEttő. BÉköltözött hozzánk a KEllem, nyugalom. A szívBEn, lélekBEn, vagy KÉt fél közti nagy értékű KEllemes, KEdves állapot – BÉKE, amely KEBElbeli nyugalom. A K hangcsoport – ÉKE – is kiemeli, hogy ÉKEs volna az örökös egymást EKÉzés helyett. Érdekességként a BÉKE szó latin utódnyelvekben használatos alakjai (pax, paix, pace, peace) a kézfogás, tenyérbe CSAPás, PACSI szó utánzói. Hihetetlennek tűnik, de érdemes végignézni különböző nyelveken. Még a szláv nyelvek béke jelentésű MIR szava is ezt mutatja. A MIR gyök a mira, miracolo, mirage, csoda jelentésű szavak alapja. A csoda szó az odacsapódás (hirtelen, megmagyarázhatatlan megjelenés) ámulata, s az ezt követő kézösszECSAPódás. A MIR fordítottja: RÍM, amely a tökéletes illeszkedés, összecsengés szépségét írja le az érzelmi ÍM gyökkel (rím, hím, hímes). Tehát a MIR is az ősmag(yar)-nyelvből eredő. A BÉKEkötésről: amikor a ma magyarnak mondott nyelv világnyelv volt, a két egymással szemben álló fél, ha megegyezett, kezet adtak rá. A KEzet rá felszólítás járja ma is megegyezés esetén. A két egymást markoló, összesIMuló kezet, a megegyezés jeleként, jelképesen BÉKÖtötték (béketették). Barátságuk ÉKE a BÉKE lett. A kötéstevés más helyzetekben is szokás volt. A gordiuszi csomó mondanivalója is a BÉKE bölcsessége volt, elmés kötés, amely a bonyolult emberi kapcsolatokra utalt, s amelynek titkát megoldani, megfejteni ugyanolyan bölcsességre, türelemre lett volna szükség, mint annak hosszú időn át való létrehozására. A világhódító hadvezér-király Nagy Sándor –, akinek nem volt hajlama a BÉKÉre, akit inkább indulatai vezettek, mint esze, bölcsessége, s türelme sem volt elegendő hozzá – karddal vágta ketté. Összevethető a pacifizmus címszóval.  

PACIFIZMUS* – Mindenféle háborút ellenző polgári nézet, irányzat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk. latin] E szó a P.CS – CS.P gyökből eredő: PaCS – CSaP PACSI szó bővítménye. A PA ősgyök védelem, takarás jelentése alap a megértéshez. A béke védelem volna mindenki számára. Mi az, hogy BÉKEkötés? A két egymással szemben álló fél, ha megegyezett, kezet adtak rá. KEzet rá! A béke a háborút megelőző vagy azt követő állapot. A háború – két tábor összecsapása, csatája. Az összecsapás után jöhet megegyezés, és ezt egy másik összECSAPással PECSÉtelik meg. a két vezér tenyere CSAP egymásba, ujjaik hurkot képezve kötik össze a két – addig gyilkos, kártevő – kart a békekötés jeleként. A béke, angolul peace, franciául paix, latinul pacem, olaszul, románul pace stb. Mindannyi a kézfogás, tenyérbe CSAPás, PACSI szóból eredők. Érdemes végignézni különböző nyelveken. Még a szláv nyelvek MIR szava is ezt adja, hisz a mir (az ámul változata), mira, miracolo, mirage csodát jelent, a csoda szó pedig szintén az ámulat következtében történő tenyérösszECSAPásból jön: ECSAP – PACSE. Ugyanakkor a CS hangcsoport – ACSE, ECSE – a bECSEs, bECSÜlet, de külön a CS hangnak a kincs, bölcsesség, esetleg csend szavakban való szerepét is figyelembe kell venni. Mivel minden nyelv az ősnyelvből indult ki, és a hangok jelentését magába építette az utódnyelv, így a P és CS hangok is átvitték egyes nyelvekbe a két tenyér összECSAPása értelmezést. s minden idegen kifejezésben – részben vagy egészben – kibontakozik a hang valódi értelme. A magyar BÉKE szóban a B hang, BÉ gyök nagyságot jelentő, az állapot nagyjelentőségét kiemelő a BÁtorság, BArátság szavakban is. A K hangcsoport – ÉKE – is annak értÉKÉt kiemelő. A kötéstevés más helyzetekben is szokás volt. PACIfic – békés, csendes (pacsi), PACIfica – leCSIllapít, leCSEndesít. A (paci)FICA, a face latin szóból, de amely cselekvés csifál, csefál – csinál (cse-fá – fa-cse) ősmag(yar)-nyelvi szóalak módosulása. A latin nyelv még alvó csírában sem létezett a világon, amikor az első békekötést tenyérbECSAPással megPECSÉtelték. Ugyancsak találó a BÉKE szófordítása: KEBÉ. A kebé – kebel, belső kegyes szívbeli, kebelbeli állapot. Erről a béke címszónál.  

*A jelenkori történelemben sok pacifistáról azaz békeharcosról tudunk. Ebben a kifordított és fenekestől felfordított világban, az értékek is visszájára fordultak. A közelmúltban s az azt megelőző két-három emberöltő idején  véreskezű tömeggyilkosok kaptak Lenin és Nobel békedíjakat, amelyek értéke a személy erkölcsi értékének szintjén áll, azaz nulla.