BÖLCS, BÖLCSŐ

LCSNagy tudású tapasztalt, megfontolt és érett ítélőképességű. Okos, higgadt, rugalmas. [bérnyelvész: török]

A BÖLCS szó a B.L – L.B gyök bővítménye: BöL – LáB. A gyök nagy jelentésű. Az Ö hang különleges értelmet hordozó. A BÖLCS szó esetében az Ö egy behatárolt kör hangjele. Nem a betű alakja okán! Jelen van az ÖbÖl, Ölel, Öv, Övezet szavakban. Ahol jelen van az Ö hang, ott védettség és tÖrvény van. A törvény behatárol, szabályoz, és véd egy cselekvési mozgásteret. Az L az élet kulcshangja, a CS a cselekvés.

A BOL – LÁB gyök azt is jelenti, hogy nagy területen járt (bolyong), sok dolgot megismert, sokat tud. Úgy tűnik, mintha a BÖLcsesség egy mélységBŐL, egy öBÖLBŐL megszerezhető lenne. Ez az öBÖL nem lehet más, mint a tapasztalatok, tudás tárhelye. Az ebBŐL merítés a tanulás által. A szüleink – általuk a régiek, elődök, ősök – tapasztalataiból szerzett tudás átvétele.

A BÖLCSesség előre- és mélybelátást jelent. A BÖLCS ember távlatokban gondolkodik, a múlt tapasztalatai alapján építi a jövőt. A BÖLcs ember kiLÁBal a bajból.

Az LCS hangcsoport – ÖLCSE – a becsületesség, bÖLCSEsség megóv elhamarkodott, vagy rossz döntésektől, mintegy körülölel, erkÖLCSÖssé tesz, oly emberré, aki jó gyümÖLCSÖt terem. A bÖLCSEsség ennek kULCSA. Mindkettő CSiLlogó kinCS, és azt a célt szolgálná, hogy kiszűrjön minden rosszat, minden botlást. Ugyanakkor a CS.L gyök CSELekvésre is utal. Az ÖLCS szó szinte az ÖLT felszólító alakját adja: ÖLTS, hangzás: ÖLCS! Az összetartozó dolgok szép rendben egymásba fűzöttségének, ÖLTésének gondolatát is kelti a szavakban. ÖLCS tudást, kÖLCSd fel minden szerzett tapasztalatodat! A BÖLCS (előretervezés), erkÖLCSIleg (tisztességes életvitel), gyümÖLCSE (beérett eredménye) a megelégedés. Ezeknek – az emberek egymásközti kapcsolatában – oda-vissza kÖLCSÖnös alkalmazása gyümÖLCSÖző.

A CS.L – L.CS gyökkel: CSiL – LiCS, amely alvógyök a szóban, alkothatók: csillog, cselekedet, lecsó, lőcs, kalács, kulacs, de csal, csálé, locsog szavak is, amelyek felvonultatják mind a BÖLCSesség, mind annak hiánya tettei, szavai jellemzőit.

A BÖLCS embert nehéz kelepcébe, CSELBE csalni.

BöLCS – CSeLBe hangváz: B-L-CS – CS-L-B.

Valaha a BÖLCS emberek voltak a leghíresebbek, ők voltak a CSELEBek. Ma CELEBeknek nevezik a hírességeket, bár nem sok közük van a BÖLCSességhez.

BöLCS – CSeLeB – CeLeB hangváz: B-L-CS – CS-L-B – C-L-B.

A CzF Szótár leírása: „[…] némelyek elemzése szerint annyit tenne, mint a dolgok belsejével foglalkodó, a dolgok belsejébe ható, belátó. De származtatható a bű gyöktől is: bű-öl-cs, bűvölcs, mint rejtélyes, bűvös dolgokhoz értő, s ez értelemben használtatik a bibliai fordításokban, hol a magus bölcs-nek neveztetik. Napkeleti bölcsek. A törökben is bil-mek Meninski szerént, am. scire és divinare. Hasonló jelentésü a szláv wolchu (magus). Egyébiránt, mennyiben tudósságra vonatkozik, rokon vele a finn welho, és a török billit (tudó, értő), bilmek igétől, és b előtét nélkül a magyar ildom, ildomos. A török bil-mek is az arab ‘ďlm (scire, scientia) szóval összeköttetésben látszik lenni, honnan ‘alem, ‘alím, ‘ullam az arabban, am. sapiens, doctus, eruditus. […] Ez alakjánál fogva hasonlítható hozzá a szanszkrit bhud (tud), innen budhasz (tudós, bölcs).” Kiem. K.S.

A sok gyökegyezés igazolja az egy forrásból, az ősnyelvből eredést, az ősi időkből, a több évszázadot élt BÖLCSek idejéből. A török nyelvek is onnan örökölték meg.

LCS – CSL: a böLCS előrelátó, erköLCSös, a helyzetet jól felbeCSLő, jó megoldást találó.

———————————————-

LCSŐCsecsemőnek ív alakú talpra szerelt ringatható ágyacskája. Függőbölcső. [bérnyelvész: török]

A BÖLCSŐ szó a B.L – L.B gyök bővítménye: BiL – LiB. A BILLegő BILLENTS (cs), a kiCSi, a dŐL, ÖL, LIBben mind beleszőve áll a kifejezésben. A BÖLCSŐ az ágy kisÖLCSE (öccse).

Az LCS hangcsoport – ÖLCSŐ – az utódokban bőven gyümÖLCSÖcsaládban a gyOLCS bélelésű kisbÖLCSŐ nyugalmat kÖLCSÖnöz a benne ringatott kICSInek.

Az LCS páros, mint L.CS – CS.L gyök: LőCS – CSeL. A függesztett BÖLCSŐ CSELesen, ferdén, azaz LŐCSösen is mozgatható, nemcsak oldalirányban.

A függesztett BÖLCSŐ ÖLében ringatásnak a személyiségre kiható későbbi eredményeit manapság kezdik észlelni az ez irányban kutatók. A kICSI kilenc hónapon át, az anya ébrenléte alatt, kellemesen ringatózó mozgásban élt, fejlődött, létezett az anyaméh védelmében, annak biztonságos ölelésében, és megszületése után is kívánja, igényli a ringatózás folytatását. Megfigyelhető, mily megnyugtató számára a ringató mozgás. Ezt minden, magzatát szerető szülő tudja.

A BÖLCS megoldás e ringató mozgásigény kielégítésére a BÖLCSŐ, főleg a függesztett BÖLCSŐ, mivel az zökkenőmentes, finomabb kilengést biztosít.

BöLCSő – BöLCS hangváz: B-L-CSB-L-CS.

Úgy tűnik, már az ősiségben felismerték ezt, és bÖLCSEn előrelátóan megtervezték, megalkották a BÖLCSŐt valaha a kisbaba ringató megnyugtatására.

Egy leírás a hálón*: „A magyar…asszony ölben, karon viszi gügyögő kicsikéjét s kinn a mezőn készít neki jó fekvőhelyet. A lovakat kifogják s vagy a legelőre csapják, vagy a földet munkálják velők, a szekeret, pedig valami fa árnyékába tolják s a magyar asszony rende­sen kisebb ponyva vagy lepedő négy sarkát felköti a rúdjára s abba ágyalja, ott ringatja, ott csitítja szíve magzatát. Ha nem kerül szekér, három pózna is megteszi, melyeket magukkal visznek, odakinn fenn összekötözik s ugyanazt a ponyvahintát kötik két póznába vert szögekhez.”

A hivatalos nyelvészet török eredetűként jegyzi. Nem török eredetű. A török nyelvek csírában sem voltak az első BÖLCSŐ megalkotásakor, az egynyelvűség idején. Az ősnyelvből, ómagyar nyelvből örökölték meg, de átfogó magyarázhatóság nélkül.

LCS – CSL: a böLCSő jó, okos megoldás a baba ringatásához. A kezdetekben, a helyzetet jól felbeCSLő böLCS ember találhatta ki.

*http://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-dercen-fuggo-bolcso/

Kép