BORKÁN

BORKÁN – Befőttes üveg. [bérnyelvész: román]

Szeretném kihangsúlyozni már az elején: a BORKÁN szó nem román eredetű!

A BORKÁN szó a B.R – R.B gyökkel indul: BoR – RoB. E gyök változatai a magyar nyelvben rendkívül sok kifejezésben értelemhordozók.

Jelenthet elsötétülést: BORú, BARlang, BURok, erjedést: BOR, jelen van az erjeszthető BORóka, BORsika nevekben. Jelen van az anyatestből kiBORuló BORjú nevében.

Az ősiségben a szülést kiBORulásnak, az ellést BORnyúlásnak is nevezték (utódnyelvi: born, geboren).

Jelent kavarodást: BORú, kóBORlás, ROBaj, BORona felBORogatja a rögöket. FelBORult erkölcs: BORdély, RIBancok. BURján, mint gyomok sokasága, de amelyek a felBORult egészségi állapot helyreBORítását is segíthetik.

Jelenthet kavart színt: BARna, BORdó, kapcsolatot: BARát, cimBORa, takarást: BORít, BURkol, BŐR, emelt, emelkedő állapotot: BÉRc, emBER legmagasabb rendű élőlény, BERbécs, párzáskor felemelkedik. Ilyen és más jellemzők értelmét hordozó.

A BORkán takar, BORít, esetenként kis mennyiségben erjesztenek BORt benne, vagy akaraton kívül megerjed, megromlik tartalma, megháBORodik, BORongós színű lesz. A BORkánban, erjedéssel valami új jön létre, azaz születik.

A BORKÁNban levő NÁK, nedű, must, jó esetben BORrá érik. Ha viszont, a természetes erjedés folyamata felBORul, a belső nyomás túlfeszül, akkor a BORkánban, borKÁNban levő NÁK, nedű felROBban, és mint a vulKÁN, kitör a tartalma. Ezt a szó megfordított alakja is mutatja: BORKÁN – NÁKROB, azaz a NÁK ROBan a BORKÁNban.

Alvógyökként a BR hangpáros jelen van BRassó város nevében, amely az első tanya, falu alapításakor a BARasó nevű BORvízről és a tanyát, falut körülvevő, erjeszthető gyümölcsű BORóka erdőről kapta nevét.

Az RK hangváz – ORKÁ – oly szavakban van jelen, amelyek szintén a fenti értemet hordozzák: nyIRKAs,  pIRKAd, bURKOl, bÁRKA, a kavargó ORKÁn, hORKAn, sERKEn, tARKA-bARKA, bERKEnye, kadARKA stb.

A K.N – N.K gyök: KáN – NáK, nedvvel, NÁKkal kapcsolatos edények, mélyedések megnevezéseiben meghatározó értelemhordozó: KANna, KANcsó, teKENő, csaNAK, fiNAK, KENu, csóNAK és mások.

Aki búNAK adja fejét, az is lelkileg mély, süllyedő, rossz irányú erjedő állapotban van, és mint vulKÁN kitörhet.

Összegzésül: a BORKÁN nem a mai magyar szókincs folyamatosan használt szavai közé tartozó, de ősnyelvi elemekből épülő ősi szó. Mivel az erjedés Özönvíz utáni jelenség, így az első BORKÁN fa- vagy cserépedény megnevezése lehetett, és kapcsolatban volt BOR vagy más erjesztett italok készítésével. Tehát idestova, több mint négyezer éves ősnyelvi szó. A román nyelv akkor még csírában sem volt!

A mai román nyelvben a BOR gyök, jelen van a savanyításra használt BORs = erjesztett korpalé nevében, az oBOR = kavargó vásártér, és a BORfas szóban, ami az oBORok, vásárok elmaradhatatlan zsebtolvajainak a megnevezése.

A BORKÁN szót használják a székelyek is, talán mert egyszerűbb kiejtésű, mint a „befőttes üveg”, de mert az ő ősi szavuk is, amely kiesett használatból, de visszatért.

Ehhez hasonló jelenség a –tévesen zsidó eredetűnek mondott –  székely névtárból soha ki nem esett ősi nevek, amelyeket az ősnyelvűek jóval a héber nyelv kialakulása előtt már használtak, tehát nem zsidó, hanem ősnyelvi eredetűek: Ádám, Éva, Ábel, Ábrahám, Izsák, Jákób, József, Mária, Anna, Erzsébet, Jáfet, Mózes, Efraim, Gedeon, Benjámin, Jefté, Ézsaiás, Jeremiás stb. E neveknek csak magyarul lehet megfejteni jelentésüket!

A BORKÁN szó is ősnyelvi eredetű, a román nyelv megörökölte, de nem sajátja.

Az utódnyelvekbe átsodródott szavak átfogó: hang, gyök, hangcsoport, hangváz elemzését csak a ma is élő ősnyelven, magyarul lehet elvégezni, mivel csak e nyelvben élnek a megfelelő nyelvi elemző eszközök.

Ez a nyelvi titkok magyarázó nyelve! Szóban szó nevében benne rejlik: értelme, szerepe, fő jellemzője.
—————————-

Erjesztő edények

kerék, edény, befőttes üveg, szobor, sár, kerámiai, fém, kiképzés, fonás, hajó, közelkép, fazekasság, jártasság, anyag, gyártás, szobor, művészet, kreativitás, forgás, kézzel készített, kézműves, agyag, tanulás, fazekas, faragás, agyagedény, alak, pörgés, hagyományos, kézművesség, kézműves, tanítás, fő-, szaktudás, öntvény, tanácsadás, Potter kereke, craftsperson

Képtalálat a következőre: „Boroshordó”