Mi a MÓRES?

Kérdezzük meg a nyelvet, azon át azt, AKI a nyelvet alkotta! Mert Ő tudta, mit miért úgy fejez ki a teremtés nyelve úgy, ahogyan ismerjük.   A MÓRES jelentése: SIMÁRA csiszolt egyéni

BURZSOÁZIA

BURZSOÁZIA – Kizsákmányoló uralkodó osztály. (kommunista blabla K.S.) [nk: francia] A BURZSOÁ megnevezés a B.R – R.B gyökre épülő szó: BuR – RoB. A szó értelmének megfejtéséhez

INTIM

INTIM – Bensőséges testiség. [A nyelvészet szerint: latin] Az INTIM szó az IN – NI ősgyökből indul. Oly mutatós – NI – külső testi tájék, amelynek látványa vONzó, mintegy magá

Mit igazol a nyelv: gondosan előretervezett teremtést, vagy „tudományos” összevisszaságot? A teremtés ma is élő nyelvének a belső szerkezetében fellelhető, követhető, tervszerűen, p

Nadrág

Nadrág – Deréktól combig, térdig vagy bokáig érő, a két combot és lábszárat külön-külön beburkoló felső ruhadarab. [szláv] A NADRÁG N.D – D.N gyökbővítmény: NaD – DeN. A N

VÁNDOR

VÁNDOR – Ide-oda költöző. Messziről jövő, messzire jutó. [német] A VÁNDOR V.N – N.V gyökkel indul: VáN – NáV. A tengeri VÁNdorok VÁNával KeNuval, azaz teKNővel NAVigáltak, mint

NOÉ

NOÉ – Az Özönvízen át megmenekülő családfő neve. [hébernek tartják] A NOÉ név mondandójának megértéséhez tudni kell, hogy az emberiségre rázúduló földre szállt, testet öltö

VÁSÁR

A román nyelvben a TÂRG (kiejtve: türg) szó jelentése: vásár, vásárhely. A szó román bontásban nem értelmezhető, elemei nem jelentenek semmit. A szó eredetének magyarázatáért a ma i

VARR, VARGA

VARR – Két textilanyagot, bőrt tűbe fűzött cérnával egymáshoz erősít. [bérnyelvészet szerint: finnugor] A VARR szó szintén a V.R – R.V gyökből indul: VaR – RaV. A VARRással kapc

SZILVA

SZILVA – Hamvas, sötétkék vagy vörös héjú, édes húsú csonthéjas gyümölcs. [bérnyelvészet szerint: szláv] A SZI ősgyökből induló gyümölcsnév, SZILVA az SZ.L – L.SZ gyök bőv