GOL – Üresség. A GOL szó G.L – L.G gyök: GoL – LóG. Több utódnyelvben is a GOL szó jelentése: üres, azonban teljes magyarázatot egyik sem ad róla. A mai magyar nyelv, mivel magyaráz
Tovább olvasom -->>
Amit még fontos tudni a hangcsoport és gyökelemzéseknél. A szavak ősi formáit kell keresni, nem a nyelvészek, irodalmárok által megrontott formákat. A népnyelv például Csíkban még hasz
Tovább olvasom -->>
Némelyik ősgyök (két hang) olyan ellentétes értelem megjelenítésére is alkalmassá váló, kezdeti nyelvi képződmény, amely gyökké (három hang) bővülve mutatja meg világosan a szöge
Tovább olvasom -->>
A hivatalos, hivatásos nyelvészet szerint a hangoknak nincs értelemhordozó szerepük, a gyököknek sincs, azaz gyökök nincsenek is. Az a nyelvész, aki egyetlen utalást mer tenni a gyökökre,
Tovább olvasom -->>
A magyar nyelvben léteznek olyan értelemhordozó gyökszavak, amelyek meghatározott jelentéssel illeszkednek be a szavakba. Egy példa ezekből: Az L.C – C.L gyök: LéC – CéL, váza az LC k
Tovább olvasom -->>