Hangvázak

A hangvázak elemzése hatékony nyomravezető a szó eredetének megállapításában. Példák: Az ADHÉZIÓ összetapadás, alapjában véve: hozzáadás. aDHéZió – aDHoZZá hangváz: D-H-Z –

REFLEKTÁL

REFLEKTÁL – Megjegyzést fűz valamihez. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön valamihez, elsődleges FELtétel, hogy érzékelje, FÜLlel megHALLja. A RE j

PÁKOZD

PÁKOZD, szláv eredetűnek hamisított név PÁKOZD – a PÁK gyök tűz, forróság vonatkozású. Az ÁKO értelemadó hangnyaláb tevékenységet leíró az ősi tÁKOl, mÁKOl, de a zsÁKOl, vAK

LURKÓ

LURKÓ – a kötött mássalhangzó-párosok azonosító ereje LURKÓ – Pajkos fiú. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A LURKÓ szókezdő L hangja a könnyedség. Az UR – RU az ugrán

TESTVÉR

Előrebocsátom: az F hang rokonhangjai: P, B, V, amelyek esetenként válthatják. A nyelvek legtöbbjében az FR kötött mássalhangzó-páros van jelen a TESTVÉRt jelentő szóban. Az FR párosr