Akadémiai nyelvészet: A hangok nem értelemhordozók a szavakban! LM – Az eLMe érteLMes, tanuLMányozva tudást haLMoz, amelyeket az életben alkaLMaz, ugyanakkor vannak megáLModott cirkaLMas ta
Tovább olvasom -->>
Az utódnyelvekbe elszármazott szavak a kötött mássalhangzó-párosokkal visszavezethetők a ma is élő ősnyelvbe, a magyar nyelvbe. Ez minden ilyen kötött mássalhangzó-párost tartalmazó i
Tovább olvasom -->>
A hangvázak elemzése hatékony nyomravezető a szó eredetének megállapításában. Példák: Az ADHÉZIÓ összetapadás, alapjában véve: hozzáadás. aDHéZió – aDHoZZá hangváz: D-H-Z –
Tovább olvasom -->>
Néhány példa az LM, ML kötött mássalhangzó-párosokkal és a körülöttük kialakuló értelemadó hangnyalábokkal. lm – aggodalmas, alkalmazott, alma, álmos, almoz, cirkalmas, csatolmány
Tovább olvasom -->>
A magyar nyelv őrzi a titkokat, csak fel kell bontani, meg kell ismerni értelemadó elemeit, azok mondanivalóját, és rávezet érdekes rejtélyek felfedésére. Például van a TR kötött mássa
Tovább olvasom -->>
REFLEKTÁL – Megjegyzést fűz valamihez. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön valamihez, elsődleges FELtétel, hogy érzékelje, FÜLlel megHALLja. A RE j
Tovább olvasom -->>
PÁKOZD, szláv eredetűnek hamisított név PÁKOZD – a PÁK gyök tűz, forróság vonatkozású. Az ÁKO értelemadó hangnyaláb tevékenységet leíró az ősi tÁKOl, mÁKOl, de a zsÁKOl, vAK
Tovább olvasom -->>
LURKÓ – a kötött mássalhangzó-párosok azonosító ereje LURKÓ – Pajkos fiú. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A LURKÓ szókezdő L hangja a könnyedség. Az UR – RU az ugrán
Tovább olvasom -->>
Előrebocsátom: az F hang rokonhangjai: P, B, V, amelyek esetenként válthatják. A nyelvek legtöbbjében az FR kötött mássalhangzó-páros van jelen a TESTVÉRt jelentő szóban. Az FR párosr
Tovább olvasom -->>