ATILLA

ATILLA – Az ATILLA név az AT – TA ősgyökkel indul. Úgy tűnik, hogy az ETELE név lehetett a korábbi. Az ETELE névben az E hangok sora ki­egyensúlyozottságot jelent. Az ETELE név jelent

GYULA

GYULA – A GYULA* név GY.L – L.GY gyökből indul: GYuL – LáGY. A szó ómagyar ősnyelvi eredetű. Ha a GY hang DJ összetevőit vesszük, a GYULA, mint hadvezér hadba inDULÓ, lóDULÓ, mozD

GÁBOR

GÁBOR – A GÁBOR név a G.B – B.G gyökből indul: GáB – BoG, a GABona szóban hasznos táplálót jelent. A GABonát az ősiségben BAGban, zsákban egy BOGban (csomóban) tárolták. A GABal

JÓZSEF

JÓZSEF – A JÓZSEF név kezdő JÓ ősgyökének jelentése szintén JÓ, s ez ma is érthető magyar szó. Az első JÓZSEF kis korában nyert neve egyéni tulajdonságait tükrözi, JÓ és SZÉP

ILDIKÓ

ILDIKÓ – Az ILDIKÓ név az IL – LI ősgyökkel indul. A nevet német eredetűnek mondják, pedig a szó minden eleme magyar, olyannyira, hogy kitetszik belőle: még az egynyelvűség idején al

ZOLTÁN

ZOLTÁN – A ZOLTÁN név is több névadó jellemző összhangja nyomán rögzült a nyelvben. A Z.L – L.Z gyökből indul: ZoL – LaZ, és így LAZa jelentésű is. A ZEL gyök z > sz hangvált

ZSUZSANNA

ZSUZSANNA – A név ősnyelvi eredetű. A ZSUZS, oda-vissza azonos olvasatú gyökből indul, amelynek kellemes, érzelmet felhangoló, azt tömörítő, biZSergető értelme van. Női névről lév

KLÁRA

KLÁRA – A KLÁRA név a K.L – L.K gyökkel kezdődik: KeL – LaK. A gyök kötött mássalhangzó-páros, alvógyökként van jelen a szó elején. Ez esetben valamilyen jellemzőt rejt magában

ERIKA

ERIKA*: Az ERIKA név ősi magyar név (nem német). Egyik névadója az erika vi­rág. Minden magyar női név valami szépséget, kedvelt tulajdonságot leíró szóból származik. Az erika virág

ANDREA

ANDREA – Az ANDREA név az AN – NA ősgyökkel indul. Ennek jelentése e névben: ANYA, NŐiség. Az A hang az AkArAt hangja, amelyet megszelídít az érzelmi N hang. A névben az A hangot három

TIBOR

TIBOR – A TIBOR név a T.B – B.T gyökből indul: TiB – BáT. A név hangváza – T-B-R – B-T-R – több változatra ad lehetőséget, hangváltásokkal még többre. TIBor nagyon BÁTor. Sz

GÁBOR

GÁBOR – A GÁBOR név a G.B – B.G gyökből indul: GáB – BoG, a GABona szóban hasznos táplálót jelent. A GABonát az ősiségben BAGban, zsákban egy BOGban (csomóban) tárolták. A GABal

BEÁTA

BEÁTA – BEÁTA, boldog nő. A név valós jelentését a név alkotó hangjainak értelmében kell keresni. A B hang végletek kifejezője, a piciny BimBótól a leghatalmasaBBig, azaz a parány é

BENEDEK

BENEDEK – A BENEDEK* név a B.N – N.B gyökből indul: BeN – NeB. A BEN** gyök jelentette ősnyelven az anya testében BENt levő, BENtről, BELőle jövő újszülöttet. Alapvető jelent