KERESZT – Egymást merőlegesen metsző két rövid vonal. [bérnyelvészet: szláv < germán < görög] A KERESZT a K.R – R.K gyökből ered: KeR – ReK. Valójában a KEReszt szó és jel ősny
Tovább olvasom -->>
VÍZ – A Föld nagy részét borító, az élethez nélkülözhetetlen, színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Ennek bármely halmazállapotú változata. [bérnyelvészet szerint: finnugor] A V
Tovább olvasom -->>
TESTVÉR – Egyazon szülők gyermekeinek egyike, a többihez való viszonyában. [egy test, egy vér] A TESTVÉR T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. A zárjelben levő meghatározás jó. It
Tovább olvasom -->>
TEJÚT – (Csillag tulajdonnévként) Tejútrendszerünk távoli csillagaiból alakult széles, fehéres sáv a csillagos égen. Az a tejútrendszer, amelybe Földünk is tartozik. […] TEJÚT – n
Tovább olvasom -->>
SZÁRMA – Töltött káposzta. [vándorszó, DE NEM török] A SZÁRMA SZ.R – R.SZ gyökből képzett szó: SZáR – RéSZ. Ez alakban így lehet török nyelv által is használt szó, de a magy
Tovább olvasom -->>
SZABAD, SZABADSÁG – Másokra nem káros, tevékenységében, magatartásában, jogaiban nem korlátozott. [NEM szláv] A SZABAD szó az SZ.B – B.SZ gyök bővítménye: SZaB – BaSZ. A SZAB gyö
Tovább olvasom -->>
ROBOT – Nehéz, fárasztó, kényszerből végzett munka. [NEM német < szláv] A ROBOT szó az R.B – B.R gyökkel induló: RoB – BoR. A ROB – BOR gyök b > p hangváltással: ROP – POR.
Tovább olvasom -->>
RIKSA – Kelet- és Dél-Ázsiában emberi erővel vont, együléses, könnyű kétkerekű bérkocsi. [MÉKSZ: nk.: angol (japán szóból)] A RIKSA a R.K – K.R gyökből képzett szó: RiK – KiR
Tovább olvasom -->>
ATILLA – Az ATILLA név az AT – TA ősgyökkel indul. Úgy tűnik, hogy az ETELE név lehetett a korábbi. Az ETELE névben az E hangok sora ki­egyensúlyozottságot jelent. Az ETELE név jelent
Tovább olvasom -->>
REMEK – Kiváló, nagyszerű. [?] Ha a szó előfordulási helyeit, kapcsolatait vizsgáljuk talán megértjük a szó jelentését, mondanivalóját. Az R.M – M.R gyökből indul: ReM – MeR. Ne
Tovább olvasom -->>
RADIKÁLIS – Gyökeres megoldásra törekvő. [NEM latin] A RADIKÁLIS is R.D – D.R gyökből képzett szó: RaD – DaR (d > t: tér). A szókezdet: RADI – gyökér, eREDEt. A szabados elvűek
Tovább olvasom -->>
RABONBÁN – Egy hamisítványnak bizonyult krónika szerint a honfoglalás kori pogány székelyek választott vezére és főpapja. [NEM ? rabbi+bán] A RABONBÁN szó R.B – B.R gyökbővítmény
Tovább olvasom -->>
PRÉS – Iparban, mezőgazdaságban valaminek nyomással való alakítására, folyadék kivonására használt szerkezet, sajtó. Szőlőprés. [NEM német < latin] A PRÉS szó a P.R – R.P gyök:
Tovább olvasom -->>
PIAC – Napi szükségleti cikkeknek, különösen élelmiszereknek erre kijelölt helyen, téren folyó rendszeres adásvétele. [NEM olasz] A PIAC szó a PI – IP ősgyökből indul. A PI ősgyök
Tovább olvasom -->>
HEK – Valaminek százszorosa. […] A HEK szó H.K – K.H gyök: HeK – KoH. Jelentése: SZÁZ. A kezdetek idején ez volt a csúcs. Aki csúcsra ért valamiben, az volt a HEK. Úgy érezte, ő K
Tovább olvasom -->>