CÍM, CÍMER

CÍM – Szellemi alkotásnak a tartalomra utaló (rövid) megjelölése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó: francia] A CÍM szó teljesen magyar, a C.M – M.C gyök: CiM – MiC. Magyarázata rendkívül egyszerű. A CÍM, amint a meghatározás is írja: tartalomra utaló rövid szöveg. Vagyis a CÍM a tartalom sűrítménye (kellene legyen).

Elől a CinCogó, Cégérellő, az írás Célját elérni kívánó, azaz olvasásra érdemesnek mutató, beajánló, figyelemfelkeltő C hang, utána a felkínáló: ÍM. Még a rákérdezés is jelen van a fordított alakban: cÍM – MI? A rangCÍMek is ajánlók. Azokat a tulajdonnév elé tették, az egyént rangjához méltóan akarván beajánlani. RangCÍMek – de könyvCÍMek is – már az egynyelvűség idején voltak, amikor még a francia nyelv kilátásban sem volt. Tehát valóban vándorszó, de semmiképp nem francia eredetű, hiszen a francia nyelv összes szótövei az ősmag(yar)-nyelvből erednek, és jelentésük, összes jellemzőik csak a mai magyar nyelven magyarázhatók meg!      

CÍMER – Valamely közösség megkülönböztetésére használt alakos színes jelvény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó: francia] A CÍMER szó akár a CÍM teljesen magyar szó, a C.M – M.C gyökből indul: CiM – MiC. A CÍMER: a rangCÍM igazoló jelvénye, amelyet oklevél is igazolt (kutyabőr). A tulajdonnév előtt álló rangCÍMek, már a francia vagy annak nyelvanyja, a latin nyelv megjelenése előtt, az egynyelvűség idején voltak. Egy meghatározás: „A címer olyan, általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint megszerkesztett színes jelvény, melyet egy család, intézmény vagy testület a saját maga azonosítására örökletes, állandó jelleggel használ.” (www.genealogus.hu). A francia cimier – hátszín, vagy vesepecsenye. A cimier tehát egy húsdarab, amelyet – mint Toldinak a májat – csak úgy odadobhattak, ám ez nem az ősi hősiesség nyomán kiérdemelt rangCÍMről szól.  Sem az armes, sem az armoiries, sem a blason nem hasonlít a CÍMER szóalakhoz, így semmi köze hozzá (különben azok is magyar gyökre épülnek). A CzF Szótár szerint: „Valamint törzsöke czím, úgy ez is a maga nemében valami kitünőt, feltünőt, megkülönböztetőt jelent.” A CÍMER magyar szó. Jelentése: egy felsőbb hatalom által adományozott CÍM (kiemelt bemutató) látható jelvénye, amely ERények ÉRdemi elismERésének ERedménye, jutalma. Vagyis: magas CÍM ERények nyomán.