CÖLIBÁTUS

Honnan ered a CÖLIBÁTUS szó? Mit jelentett a kezdetben? Mi a mögötte rejlő értelem?

E szó az ősnyelven, kezdetben: CSELEB, és BÖLCSet, BULCSÚt jelentett.  A CÖLIB, CELEB a finomkodó változata a szónak.

Az ősi CSELEB olyan férfi, aki elmélyült az elmélkedésben, kereste az embert körülvevő világ dolgainak értelmét, és az általa felfedezetteket BÖLCS megfogalmazásban embertársai elé tárta, TÁLALta.
Az ősiségben az ilyent LÁTÓnak, LÁTÓSnak, TÁLTOSnak nevezték, mert az általa megLÁTOTTakat TÁLALta is, azaz közzétette.

A TÁLTOS, eszezve: TÁLTOSZ szó hangjait, gyökeit Rubik kockásan átforgatva, még inkább megértjük jelentését: TÁLTOSZ – SZÓTTÁL, azaz: SZÓLTÁL arról, amiről te, mint BÖLCS CSELEB tudsz.

Ugyanez a LÁTÓS, LÁTÓSZ esetében: LÁTÓSZ – SZÓTÁL.

A BÖLCS, BULCSÚ, LÁTÓS, TÁLTOS CSELEB, az eredeti elkötelezettsége, fogadalma szerint, önmegtartóztató, visszavonult, szerény, hivalkodástól mentes életet élt. Senki másnak nem akart tetszeni, csak Istenének.
A Teremtő Isten jelentéktelen egyszerű fiának, aPRÓ FETjének (fet = fiú) tartotta magát. Ez a PRÓFÉTA szó eredete.
Némelyik nem is alapított családot, de ez nem volt kötelező.

Önkéntes lemondás volt a testi élvezetektől való önmegtartóztatás, nem követelmény!

A szónak semmi köze a nőtlenséghez, az csak rádobott, ráruházott, erőltetett jelentés.

CSeLeB – BöLCS – BuLCSú hangváz: CS-L-B – B-L-CS – B-L-CS

A CSELIBÁTUS, CÖLIBÁTUS elkötelezettje SUTÁBB LESZ, mint a többi férfi, mert megtagadja a Teremtő Isten által melléje rendelt társát, a nőt, akivel EMBERként (em = nő, ber = férfi) kiteljesedhet.

CeLiBáTuS – SuTáBB LeSZ hangváz: C-L-B-T-S – S-T-B-L-SZ

A nyelvben nincsenek véletlenek.