CSALÁD (bővítve)

CSALÁD* – Szülők és gyermekek és legközelebbi hozzátartozóik közössége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A CSALÁD a CS.L – L.CS gyökből indul: CSaL – LoCS.  
A CSALÁD szó a CSELekvés fogalmi körébe tartozó. A CSELéd is a CSELekvéssel rokon. A CSEL gyök jelzi, hogy a CSALád létrehozása, fenntartása CSELekvő tevékenységet követel.

A CzF Szótár szerint: „Régente gyakran egyjelentésünek vétetett cseléd szóval.” A jó értelemben vett CSEL a CSELekvésre vonatkozóan, főleg a kéznek munka közben végzett érdekes, bármilyen bonyolult, fordulatos mozdulatra való képessége. Az elme is CSELekszik: befogad, tárol, mérlegel, utasítást ad. Az azok nyomán véghezvitt tettek beleszövődnek egész alkotó életünkbe, így a CSALÁD létrehozása, fenntartása, megfelelő irányítása is beletartozik CSELekedeteinkbe. Az ALA, ALÁ hangnyaláb az egy fő ALÁ tartozást és a csALÁdtagok egészséges ALÁzatát is jelenti. Igazi szeretetteljes vezetésű, eszményi CSALÁDban nincs LÁzadás, mert azt a szeLÍDség jellemzi. Alapvető követelmény az igazi SZERETET, amellyel minden megoldható! Az L.D – D.L gyökkel alkothatók a: DaL, DéL DiL, DoL, DuL, DüL gyökök (s fordítottjaik), amelyekkel a CSALÁD életének követelményei, jellemzői, kísérőjelenségei írhatók le. A DALt jókedvvel végzett tevékenység váltja ki. DÉL egyenes tartás, (deli, lédi) emelkedett lelkiség, amely egy jól működő szerető CSALÁDi élet jellemzője. A DILi szó az ősmag(yar)-nyelvben szeretet, szerelem, jó értelemben vett bolondos (önfeledt) boldogság és tisztelet kifejezője volt. A CSALÁDi tevékenységben a közös DOLogban, a cseLÉDek (családtagok) DALoló (lid) együtt LEnDÜLése, LÓDulása inDULása, haLADása követelmény. Ilyen összetartó CSALÁDnál DŰL a jöveDELem is. E tettek sorozata az értelmes élet fő CSELekvési iránya. A CSA gyök a CSAlád, mint bensőséges kAPCSolatra épülő CSApat alapszava. A CSAp CSA gyöke a CSAlád szóban is összekötő kAPCSolatteremtést jelölő. Az igazi, őszinte szeretetre ALApozott, összetartó CSALÁD az egészséges társaDALom ALApja, sejtje.  

Íme, miért nehéz elképzelni ma egy egészséges társadalom létrehozását, hiszen hiányzanak az egészséges sejtek. A liberalizmus tönkretett, sárbatiport minden igazi értéket. Minden küzdelem meddő, amely nem a szereteten alapuló családok helyreállítását célozza.  
Csak egy isteni vezérlésű kataklizma hozhatja vissza a felszínre ezeket a szívbeli értékeket.