CSEPEREDIK

CSEPEREDIK – (Gyermek) fejlődik, növekedik, serdül. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? török tőből] A fenti esetben (csepeg) a CSEP tőszó még finnugor volt, de itt már törökre váltott. Pedig ez is CS.P – P.CS gyök CSeP – PeCS. A szó ezt fejezi ki: a CSEP kis lény nekiERED és IKlatva nő. Vagy: CSEPpet nekiERED IK (személy) és nő. Világosan érthető magyar szó. Vagyis: CSEP (csepp, csöpp) kis valami. A P hangcsoport – EPE – EPEd, tAPOs, vágyik, kÉPEs. A P.R – R.P gyök: PeR – ReP, PÖRög, REPes, csePERedik: ER(ő)RE kap, gyorsan PERdül. Az R hangcsoport – ERE – elEREd növekvőn, pÖRÖgve. Az R.D – D.R gyök: ReD – DeR, eleRED, növésnek indul. A D hangcsoport – EDI – a kis ÉDI, ÜDÉn mozdul azaz IKlat. Az IK lehet személy is. Én egy IK vagyok, te más IK vagy. A D.K – K.D gyök: DiK – KiD, csepereDIK a KEDves KIcsID, gyermeKED, a kis KID, aki legKEDvesebb valaKID. A KID angolul = gyerMEK, skótul MEK, azaz MAC. A csEPEREDik – EPERED – REPEDE (innen a román repede = gyorsan), REPDEsve növekszik. Eredeti ősnyelvi, ómagyar szó, mivel teljes értékű, átfogó, teljes magyarázatot csak a magyarázó nyelven lehet adni rá.