CSILLAPÍT

CSILLAPÍTCsökkent, enyhít. Nyugtat. [bérnyelvész: ? finnugor tőből]

A CSILLAPÍT a CS.L – L.CS gyökből indul: CSiL – LiCS.

A CSILLAPÍT két szónak tűnő: CSIL és LAPÍT. Itt több gyök van jelen, két ősgyökből összeálló: CSI-IL – CSIL. A CSIL-LAP-PÍT gyökök és az ILLA, API hangcsoportok.

A csillag címszónál már tárgyalt IL– LA ősgyökök együtt is találók ide, mivel hangcsoportot alkotnak.

A CSILLAPÍT – TIPALLICS teljes átfordítás a TÉPELŐS szóra emlékeztet.

A TÉPELŐS, TÉPELŐDŐS, felfokozott, felajzott idegi CSÚCSÁLLAPOT jele.

CSiLLaPíT – TéPeLőS – csúCSáLLaPoT hangváz: CS-L-P-T – T-P-L-S – csCS-L-P-T.

Az L hangcsoportILLA – a harag idegÁLLApot, az idegileg felajzott embert, állatot ILLEtni, azaz simogatni kell, így leCSILLApodik. A nyugtató kELLEmes, dALLAmos hang hALLAtán, a szem szELÍd csILLOgása nyomán is elILLAn a harag.

A CSILLApodó állapotra jó párhuzam a CSILLOgó parázs lassú kihunyása a hamu alatt.

A CzF Szótár leírása: „[…] csillap szóban pedig a csitt, csitít, csend stb. szók csi vagy cse gyöke; az l is csilla és csillap-ban közelebbről mívelő, eszközlő értelmű.” Vagyis a CSI ősgyök itt, CSÖkkent, kiCSInyít, CSItítt értelmű.

Az L.P – P.L gyök: LaP – PaL, a csilLAPítás milyensége a csilLAPítandó természetétől függ. Esetenként aLAPos felkészültség kell, és a megfelelő PILlanatban LÉPni.

A LA ősgyök külön: dalLAm, az enyhítő szó, a LAssító simogató mozduLAt.

Az AP ősgyök a kAPcsolat, amellyel eredeti álLAPotára mérsékelhető.

A P hangcsoport – API – azt sugallja, hogy a csillAPÍtáshoz érzelmi kÉPEsség, tAPIntat kell, ÁPOl, APOlgat, amellyel jelképesen lelAPÍtja a felborzolt idegeket.

A P.T – T.P gyök: PíT – TaP, Ez a TÉPelődő idegállaPOT TAPíntatos elsimítása, egyenesbe hozása, leLAPÍTása, azaz csillAPÍtása, ÍT, azaz erőfeszÍTések, TeTTek nyomán.

A csillAPITás a TÉPElődés CSEndesítése, leLAPÍTása.

A csillAPODás már DOPA, azaz utánállapot, az ALAPODra visszatérés.

Vagyis, minden hang, ősgyök, gyök, hangcsoport beviszi értelmét a szóba.