CSÓK

CSÓK – Valakinek vagy valaminek szeretet, tisztelet kifejezésére vagy társadalmi szokásból (pl. búcsúzáskor) felpattanó ajakkal való megérintése. Csókkal illet, érint. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A CSÓK a CS.K – K.CS gyök: CSóK – KóCS. A CzF Szótár leírása: „Valamely testnek szelid illetése, nyomása, öszvecsuporított s félig nyilt ajakkal, szeretet, gyöngédség, vagy tisztelet jeléül.

Csókot adni, kapni, viszonozni. Csókot nyomni a szájra, homlokra, arczra, kézre. Anyai, apai, testvéri, baráti csók. Forró, tüzes csók. Üdvözlő csók, búcsu-csók. Judás csók, melyről Idvezítőnk mondja: Hát te csókkal árulod el az ember fiát? Karcsu, v. könnyű, v. hideg ruha a csók. Km. Jobb a szeretőnek a sebe, mint a gyűlölőnek a csókja.” Az igazi CSÓK becsben hasonlít az őszinte szeretet értékéhez. Azaz, nem azért van ingyen, mert értéktelen volna, hanem azért mert megfizethetetlen. A szeretet CSÓKja a mély, meghitt emberi KapCSOlat ÉKes kifejezője. A CSÓK CSATtan (a csat is kapcsolat létrehozó: csatlakozás), ha jó volt utána CSETtint. A nem kívánt CSÓKra is van CSATtanó válasz (pofon). A CSÓK SZÍVó hatású. Vagyis SZÍVvel kapcsolatos mozzanat, a kedvelt lény személyiségének önmagunkba, lelkivilágunkba fogadása. A már említett kaPcsolat szó P hangja is előjön a SZÍvó hatású PUSZInál (puszi – szipu). Az OK, ÓK mozgást is leírók: bOKa, bÓKlász. Akár az IK, IKlat. Ez megmozgatja a szívet. A szívet mozgató apró kedvességek közé tartozik a bÓK is. A BÓK a női lelkek simogató CSIKlandása (csik-csók). Egy megfelelő pillanatban mondott kedves kis BÓK a nő egész napját szebbé, BOldogabbá varázsolhatja. Az ösztöni CS hang jelenléte itt jelképesen CSillogó értéket képvisel. Az őszinte CSÓK CSOda, és KulCS a szívhez. A KulCS régiesen KÓCS, KUCS, amely CSUK is. A KÓCS fordítva CSÓK. A CSÓK összeKapCSOl két szerelmest, összeKUlCSol, KÓCSol, mint a KACSos szár. A szerelmi CSÓK CSIKlandós élvezettel járó. E CSÓK a legerősebb SZÍVó hatású, mivel itt a testi egyesülés más célt követ. Ez már teljes testi-lelki egyesülés, amely következményeiben termékennyé tehet. Az AJAK testbejárat, oly AJtó, amely zárva maradhat, és zárva is marad mindenki más előtt CSÓK szempontjából. Csak egyetlen egy jöhet, akinél van a varázslatos KÓCS, KUCS, ő megnyitja, őt beengedi, majd CSUKódik. Az ilyen értelemben vett AJtó nem nyílhat mindenki előtt könnyen, mivel úgy értéktelenné, áruló, álnok CSÓKká válik, amely gyilkolni is tud. A CSÓKkal kapcsolatos felsorolt szavak összetevő elemeikre bontva magyarázhatók magyarul. Tehát eredeti ősmag(yar)-nyelvi kifejezés.