DANS – tánc

Magyar eredetű román szavak
DANS – tánc, a tán (tántorog) a tá magyar ősgyökből, mely bővítményekkel több irányba bokrosodik, ezek egyikéből, a tántorgás tán gyökéből, a játékosan becéző c hanggal lett tánc. Ebből a német tanz, a francia dance, a román dans. Semmiképp nem fordítva, hiszen a tán gyök és bővítményei csak magyar nyelven bonthatók, magyarázhatók. Az első táncokat nem összebújva járták, mert akkor az érintés, az inger in gyöke lenne a szó tengelyében, hanem voltak külön férfi és női táncok. A tangó, melynek minden része érzelemről beszél, viszonylag új tánc. (ta – tapintás, tan – tánc, tang – érintés, ango – ringó, ng – a lélek hangja) Az ns nem meghatározó páros hang, itt c>s (sz) váltás van – nc.   DELINCVENT – tettes, bűnös, bűnöző, a link gyökbővítmény a lin gyökből ered, és a CzF Szótár a gyökkel kapcsolatban lábak alatt süppedő ingoványra utal (linkó, linka, linkás), tehát ez esetben erkölcsileg süllyedő, ingoványos állapot. Az nk hangpáros majd minden esetben kellemetlen kicsengésű szavak jelentéshordozója: csonk, kankó, link, mankó, rönk, tönk, vinkó. A delincvenţă – bűnösség.   DEGET – ujj, Az ujj a kéz fia, fiú, ifjú, jú, új, ujj. A gida is sarjadék, így akár a gid – dig fordítás, akár a sarjadék, növendék, maradék, k>g hangváltással: dég, deg, deget, ugyanakkor tíz van belőle dec.   DEZBRĂCA – levetkőzik, a brăc a kulcs. Ha egy u hanggal megtörjük a mássalhangzók sorát: b/u/răc – burok, mez, ami a testet körülveszi, azaz a ruha (bur – rub – rubáska), e nélkül mez nélkülivé, meztelenné válik a test. A br hangpáros tartalomra vonatkozó az ibrik, göbre, ábra szavakban, így a burok tartalmával, a kitöltendő hellyel is kapcsolatos.