DEKOLTÁZS

Semmilyen magyaros íz nem vehető észre rajta

DEKOLTÁZS – Női ruhán mély nyakkivágás. [A hivatásos nyelvészet szerint: francia] A DEKOLTÁZS szó D.K – K.D gyökből képzett: DeK – KeD (d > t: tek). A jól sikerült DEKOLTÁZS: férfiak által KEDvelt, figyelmüket felKELTŐ (koltá – keltő), számukra kiemelten szép LÁTványt nyújtó, kellemes érzést KELTŐ. TEKintetük ott DEKkol, dekKOL. A DEK gyök d > t hangváltással: TEK. Azaz a DEK – KED, TEK – KET, mintha üzenet lenne: TEKints ide KEDves TELt kebleimre, ez KETtőnkre tartozik. A DEKOLTÁZS – KEDűKELTÉSt szolgálja KEDvKELTŐ. A szép DEKOLTÁZS KÖLTŐi KEDűt (kedvet) KELT. DeKoLTáZS – KeDűKeLTéS hangváz: D-K-L-T-ZS – K-D-K-L-T-S A K.L – L.K gyök: KoL – LoK körértelmű, a deKOLtázs is ívelő körvonal Azon a LOKon (helyen), résen, LUKon dekKOL a TEKintet (tek – dek), mivel KELlemes az OKnak, azaz szemnek. A KO – OK ősgyök külön fénybeeresztő nyílás, azaz szem. A LOK egy jelképes LUK, ahová az OKkal, szemmel összpontosítOK, ráLátOK. A DEKOLTÁZS mindenekelőtt LÁTvány. Ősnyelven tajkol = szab. Az ilyen kivágást ősnyelven tajKOLásnak mondanánk, amiből a TAJ = vág, a KOL = kör értelmű: KOL – LOK. A K hangcsoport – EKO – az ÉKEs látványon megAKAdó férfitEKIntet. Az LT hangcsoport – OLTÁ – a dekOLTÁzs, mint kiÁLTÓ szó vonja oda a figyelmet. Vágyat kELTŐen merész, miÁLTAl epekedő gondolatot ÜLTEt a férfielmébe, s indulatot a szívébe. A dekOLTÁzs az ÖLTÖzet része, de nem a túlÖLTÖzöttséget mutatja. Az LT páros külön jellemzőt rejtő, mint alvó L.T – T.L gyök: LáT – TeL, a LÁT, LÁTtat, TELt, TELít szavakban, amelyek értelmükben kötődnek a DEKOLTÁZShoz. Szinte odakiÁLT a férfi felé: LÁTod a TELt kebleket? Az ÁZS – ZSÁ ősgyök jelentése: nagy. Ez akár: terjedelem, érték, érzelmi, érzéki hatásként is. Például: ÁZSia, ÁZSió, bagÁZS, varÁZS, bAZSArÓZSA és mások. A dekoltÁZS LÁTványklént varÁZSlatos hatást gyakorol a férfiakra, kiemelt ZSÁnerük. A ZSAnér szó is nyíló jelentésű. Összegzésként: a DEKOLTÁZS női bájakat kiemelő, férfiTEKintetet vonzó fennköLT LÁTvány, amely érzéki érdeklődést keLTve, kiemeLT élvezetet nyújt. DeKOLTÁZS – figyelemfelKELTÉS. Lehet francia nyelven kialakult szó: décolletage. Értelme: de = ellen, colle = gallér, azaz gallér nélküli. Az utódnyelvek csak ősnyelvi szóelemekből gazdálkodhatnak új szavak alkotása esetén. Visszahozva a magyarázó nyelvbe elemzésre, a szóépítmény a megnevezett akárminek a többi olyan jellemzőjét is felfedi, amelyről a nyelvészek által vélt eredő nyelv – ez esetben a francia – nem is tud. Szóalkotó elemeire, azok tartalmára, mondanivalójára magyarázatot csak a magyarázó nyelven, azaz magyarul lehet adni. LT – TL: a dekoLTázs olyan ruhaköLTemény elem, amely fedeTLenül hagyja a páraTLanul szép női kebLeT.