DEKOLTÁZS

DEKOLTÁZS – Női ruhán mély nyakkivágás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: francia] A DEKOLTÁZS szó D.K – K.D gyökből képzett: DeK – KeD. A jól sikerült DEKOLTÁZS: férfiak által KEDvelt, figyelmüket felkeLTő, számukra kiemelten szép LÁTványt nyújtó, kellemes érzést keltő állapot. A K.L – L.K gyök: KoL – LoK körértelmű. Az OK ősgyök külön fénybeeresztő nyílás, azaz szem. A DEKOLTÁZS mindenekelőtt LÁTvány. Ősmag(yar)-nyelven tajkol = szab. Az ilyen kivágást tajKOLásnak mondanánk, amiből a TAJ = vág, a KOL = kör értelmű. Az LT kötött mássalhangzó-páros állapot és cselekvés leíró szavakban van jelen: fennköLT, kiemeLT, keLT, kiáLT stb. Mint külön jellemzőt rejtő, alvó L.T – T.L gyök: LáT – TeL, gyökalkotó a LÁT, LÁTtat, TELt, TELít szavakban, amelyek értelmükben kötődnek a DEKOLTÁZShoz. Szinte odakiáLT a férfi felé: LÁTod a TELt kebleket? Az ÁZS – ZSÁ ősgyök jelentése: nagy. Ez akár: terjedelem, érték, érzelmi, érzéki hatásként is. Például: ÁZSia, ÁZSió, bagÁZS, varÁZS és mások. A DEKOLTÁZS LÁTványklént varÁZSlatos hatást gyakorol a férfiakra, kiemelt ZSÁnerük. (A ZSAnér szó is nyíló jelentésű.) A DEK gyök d > t hangváltással: TEK. Azaz a DEK – KED, TEK – KET, mintha üzenet lenne: TEKints ide KEDves TELt kebleimre, ez KETtőnkre tartozik. Összegzésként: a DEKOLTÁZS női bájakat kiemelő, férfiTEKintetet vonzó fennköLT LÁTvány, amely érzéki érdeklődést keLTve, kiemeLT élvezetet nyújt. Lehet francia nyelven kialakult szó, de ősmag(yar)-nyelvi elemekből épült, mivel az utódnyelvek csak abból gazdálkodhatnak új szavak alkotása esetén. Szóalkotó elemeire, azok tartalmára, mondanivalójára magyarázatot csak a magyarázó nyelven, azaz magyarul lehet adni.