DEMOKRATA

DEMOKRATAOlyan politikai rendszer, államforma híve, amelyben a hatalmat formailag az egész nép, valójában valamely osztály gyakorolja. [MÉKSZ szerint: nk: görög]

Mivel az ógörög az ómagyar ősnyelv leánynyelve, így magyar elemzésben érthető meg a szó igazi mondanivalója, ugyanis az ógörög szó az ősnyelvi elemekből áll.

A DEMOKRATA szó D.M – M.D gyökből induló: DeM – MeD. A DEM gyök d > t hangváltással TEM, TÖM. DEMOK = TÖMEG (d > t, k > g). A demokrácia valójában a TÖMeget valamely politikai osztály elképzelése szerinti MEDerben terelő rendszer: DEM – MED.

A DEMOK – KOMED megfordítás rátapint a valóra: ügyesen megszervezett népuralmi KOMÉDia* az egész.

Az M hangcsoport – EMO – a dEMOkrácia az arctalan tÖMEgre tÁMAszkodó hatalom. Az M.K – K.M gyök: MoK – KaM, cselekvést leíró az ősnyelvben: MÓKol, MÁKol valamilyen KAMpán, azaz mezőn, ez esetben a politika mezején. A KR hangcsoport – OKRA – sűrített állapot kifejezője a bOKROs, csOKROs szavakban. A pOKRÓc, szEKRÉny rejt valami titkot. A mAKRAnc szó ellenállás. Leendő kibontakozás az IKRA, szIKRA szavakban. A demOKRAta az arisztOKRAta hatalmát megtörni akaró. Különben mindkettő valamilyen általa vélt kiváltó OKRA vezeti vissza elkövetett tetteit.  Az R.T – T.R gyök: RaT – TéR, egy politikai RÉTeg akaRAT érvényesítési szándéka egy kiTERvelt TÉRen. Mondják: népakaRATon nyugvó rendszernek is. A T hangcsoport – ATA – a demokrATA bÁTOrnak mUTAtja magát, vITÁz, agITÁl, ETEti a tömeget eleve bETEg elmélETEi ígérETEivel. Mivel évezredeken át jól működő minden hagyományos életformát megvETŐ, eltipró magatartást kövETŐ, így több az ÁTOk UTÁna, mint a hasznos megvalósÍTÁs.

A DEMOKRATA elvben a TÖMEGAKARAT képviselője. A népaKaRaT érvényesítéséért** emel szót.

DeMoKRaTa – TöMeGaKaRaT hangváz: D-M-K-R-T – T-MGK-R-T.

Az R.C – C.R gyök: RáC CáR értelméből eredően, a demokRÁCia, akár az arisztokRÁCia valamilyen, az átlag fölé SZÁRként (c > sz) kimagasló egyéniség által uralja a tömeget. A demokRÁCIÁban sem érvényesül jobban a RÁCIÓ, azaz józanész, mint az egészséges, megfontolt arisztokRÁCIA vezetésében.

KRRK: az elvtelen demoKRata, álnok, megjátszott, hamis, mesteRKélten jó szándékkal hazudott cuKRos-mézes ígéretei be nem tartásának számonKéRésénél sáRKányként acsaRKodóvá válik.

/*/ Állítólag Mark Twain, amerikai író írta valaha: „Ha a választásokkal megváltoztathatnánk valamit, akkor nem engednék meg nekünk.”

/**/ A demokrácia szószólói általában a semmittevő rétegekből emelkednek ki. Jelszavuk a teherviselésre: Fogjuk meg, s vigyétek!