DIALÓG

DIALÓG – Párbeszéd. Párbeszédes értekezés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A szótári ör. rövidítés lehet elírás. A DIALÓG DI – ID ősgyök, amelynek jelentése: folyamat. Az IA, IÁ kötött magánhangzó-páros szerepe az ősmag(yar)-nyelv egyenes ági utódnyelvében – a mai magyar nyelvben – különböző kapcsolati közlésformák megjelenítése.

Ez érvényes akkor is, ha eltávolodnak egymástól a szóban. A diák címszónál leírtak mellett az ismeret, kiismerés, valaminek nyIlvÁnossá tétele, megvIlÁgÍtÁsa, kinyIlvÁnÍtÁsa, akár kIkIÁltÁs, akár leÍrÁs által. FIAtalítás ÍvÁs által. Az ÍvÁs a nemek párbeszéde, dIAlógusa. A párvIAdal a fegyverek párbeszéde. A dIvAt a nemek külső megjelenési vIAdala. A vIrÁg a növény néma szerelmi vallomása. A vIdÁmság az élet sója. A LOG, LÓG nyelvet jelentett, azon egyszerű oknál fogva, mivel a szájban igen könnyedén ide-oda LÓG, HIMBÁlózik (himbálógzik), azaz LIMBÁl. Ezek a szavak – LOG, LIMBA – ma több nyelven a szájban levő NYELVet jelentik. Az ógörög nyelv által átvett GYA, GYIA – DIA egyes szókapcsolatokban az ÁT magyar igekötőnek felel meg. Vagyis a szó mindkét része magyar eredetű. A DIALÓG nyersfordítása: átnyelvelés. Egymás közti szóLOGatás, szóÁTLÓGatás. A DIALÓG szóban is az élénk oda-vissza (szó)váltást, a vItÁt jelenti, mint a vIAdal esetében. Összegzésül: a DIALÓG szó minden szóalkotó eleme magyar eredetű, minden rávonatkozó párhuzam, értelmi kapcsolat megtalálható a nyelvi titkok magyarázó nyelvében.