DIPLOMA

DIPLOMA Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [bérnyelvész: nk: latin < görög]

A DIPLOMA D.P – P.D gyökből képzett szó: DiP – PeD. A DI ősgyök a cselekvés, DIA, a megelégedettség nyomán, annak DIcsérete, és a DIadal gyökszava is. A P hangos IP ősgyök emelés, emelkedés, törekvés jelölője az IParkodás, IPeredés, csEPeredés, a székely csIPeszkedés, kAPaszkodás szavakban.

A fordított gyök az ePED szóban nyújt párhuzamot a PADlószintről felemelkedésre, hiszen minden magaslatra, így a magas PADlásra is a lenti PADlóról indul az út. Tanulással taPAD hozzánk a tudás.

A PL hangcsoport – IPLO – a tanuló kÉPLÉkenysége, alakíthatósága, az oktatás gyEPLŐje vezetésének elfogadása, a kemény munka végén jó szerEPLÉs a vizsgákon, mint jelképes csÉPLÉsnél megmutatkozó hozam. Itt a hosszú évek alatt – szorgalmas tanulás nyomán – szerzett ismereteket igazoló okmány, a dIPLOma.

A P.L – L.P gyök: PáL – LéP hangjai: a PÁLma magasságába jutáshoz, az első LÉPés. A szó összetevő hangjai átforgatásából kiolvasható a magasba emelkedés értelme: MA-D-iplo, a MADár felemelkedik, a feltáMADás, új életre kelés. A DIPLOMA megszerzésével elért egy magaslatot, de nem a csúcsot.

A magasröptű galamb ősi PALOMA nevét, a PÁLMA magassága, és kiterjedt szárnyszerű ágainak magasztossága ihlette. Nem véletlen van jelen a diPLOMA szóban is: diP(a)LOMA, (di)PÁL(o)MA hiszen a szakmai szárnyalás ennek megszerzésétől veszi kezdetét. A DIPLOMA a győztes jelképes PÁLMAága. DIPLOMA a PÁLMÁD.

DiPLoMa – PáLMáD hangváz: D-P-L-M – P-L-M-D.

A tudás TEMPLOMA a DIPLOMA megszerzésének helye.

DiPLoMa – TeMPLoMa hangváz: D-P-L-M – T-M-P-L-M.

A hősöknek, győzteseknek, sikeres embereknek babért vagy PÁLMAágat adtak DÍJként. DIPLOMÁJA volt a PÁLMADÍJA. Kezdetben talán DÍJPÁLMA volt eredeti neve.

DiPLoMáJa – PáLMaDíJa – DíJPáLMa hangváz: D-P-L-M-J – P-L-M-D-J – D-J-P-L-M.

Az L.M – M.L gyök: LOM – MOL a fellazulást jelenti. Kiérződik belőle a magasztosság, ha összehasonlítjuk a temPLOM és diPLOMa szavakat.

A DIPLOMA nem végső cél, hanem egy nagy ugródeszka a szakma kezdetén. Akinek csak a DIPLOMA megszerzése a cél, az szakmailag elveszett. Ma divat halmozni a DIPLOMÁkat, a velük járó semmit tudással együtt.

Egy építész tervezőmérnök szavai: „Némelyik építészmérnök olyan tudással jön ki az egyetemről, mint egy jó kőműves.” Tisztelet a kivételnek.

Az M hangcsoport – OMA – a csEMEteként indulás, magasra EMElkedés, kOMOlyság szavakban. Összegzésként: DIcsérő elismerése és megjutalmazása az addigi eredményes munkának. Tehát a jelképes betakarítás, cséPLés után, s további magasztos (templom, pálma, paloma) feladatok elvégzésére alkalmassá nyilvánítja a kitüntetettet. A dip-LOMA megszerezése egy ÁLOM beteljesülése.

A fenti elemzés megértéséhez fontos tudni: az utódnyelvek – új szavak alkotása esetén – csak ősnyelvi szóelemekből gazdálkodhatnak. E szóépítmények tartalma, mondanivalója magyarázó nyelven való elemzésekor a megnevezett akárminek olyan jellemzőire is fény derül, amely az alapszóból nem tetszik ki első ránézésre.

PL – LP értelmi kapcsolat: a diPLoma csak egy köztes céLPont, egyben egy újabb taLPpont a szakmai emelkedő kezdetén a továbbindulásra a csúcs, a tető, a szakmaiság kaLPagja felé.

Érettségi mortarboard és diploma — Stock Fotó

DIPLOMA

DIPLOMA Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [bérnyelvész: nk: latin < görög]

A DIPLOMA D.P – P.D gyökből képzett szó: DiP – PeD. A DI ősgyök a cselekvés, DIA, a megelégedettség nyomán, annak DIcsérete, és a DIadal gyökszava is. A P hangos IP ősgyök emelés, emelkedés, törekvés jelölője az IParkodás, IPeredés, csEPeredés, a székely csIPeszkedés, kAPaszkodás szavakban.

A fordított gyök az ePED szóban nyújt párhuzamot a PADlószintről felemelkedésre, hiszen minden magaslatra, így a magas PADlásra is a lenti PADlóról indul az út. Tanulással taPAD hozzánk a tudás.

A PL hangcsoport – IPLO – a tanuló kÉPLÉkenysége, alakíthatósága, az oktatás gyEPLŐje vezetésének elfogadása, a kemény munka végén jó szerEPLÉs a vizsgákon, mint jelképes csÉPLÉsnél megmutatkozó hozam. Itt a hosszú évek alatt – szorgalmas tanulás nyomán – szerzett ismereteket igazoló okmány, a dIPLOma.

A P.L – L.P gyök: PáL – LéP hangjai: a PÁLma magasságába jutáshoz, az első LÉPés. A szó összetevő hangjai átforgatásából kiolvasható a magasba emelkedés értelme: MA-D-iplo, a MADár felemelkedik, a feltáMADás, új életre kelés. A DIPLOMA megszerzésével elért egy magaslatot, de nem a csúcsot.

A magasröptű galamb ősi PALOMA nevét, a PÁLMA magassága, és kiterjedt szárnyszerű ágainak magasztossága ihlette. Nem véletlen van jelen a diPLOMA szóban is: diP(a)LOMA, (di)PÁL(o)MA hiszen a szakmai szárnyalás ennek megszerzésétől veszi kezdetét. A DIPLOMA a győztes jelképes PÁLMAága. DIPLOMA a PÁLMÁD.

DiPLoMa – PáLMáD hangváz: D-P-L-M – P-L-M-D.

A tudás TEMPLOMA a DIPLOMA (d > t) megszerzésének helye. DiPLoMa – TeMPLoMa hangváz: D-P-L-M – T-M-P-L-M.

A hősöknek, győzteseknek, sikeres embereknek babért vagy PÁLMAágat adtak DÍJként. DIPLOMÁJA volt a PÁLMADÍJA. Kezdetben talán DÍJPÁLMA volt eredeti neve.

DiPLoMáJa – PáLMaDíJa – DíJPáLMa hangváz: D-P-L-M-J – P-L-M-D-J – D-J-P-L-M.

Az L.M – M.L gyök: LOM – MOL a fellazulást jelenti. Kiérződik belőle a magasztosság, ha összehasonlítjuk a temPLOM és diPLOMa szavakat.

A DIPLOMA nem végső cél, hanem egy nagy ugródeszka a szakma kezdetén. Akinek csak a DIPLOMA megszerzése a cél, az szakmailag elveszett. Ma divat halmozni a DIPLOMÁkat, a velük járó semmit tudással együtt.

Egy építész tervezőmérnök szavai: „Némelyik építészmérnök olyan tudással jön ki az egyetemről, mint egy jó kőműves.” Tisztelet a kivételnek.

Az M hangcsoport – OMA – a csEMEteként indulás, magasra EMElkedés, kOMOlyság szavakban. Összegzésként: DIcsérő elismerése és megjutalmazása az addigi eredményes munkának. Tehát a jelképes betakarítás, cséPLés után, s további magasztos (templom, pálma, paloma) feladatok elvégzésére alkalmassá nyilvánítja a kitüntetettet. A dip-LOMA megszerezése egy ÁLOM beteljesülése.

A fenti elemzés megértéséhez fontos tudni: az utódnyelvek – új szavak alkotása esetén – csak ősnyelvi szóelemekből gazdálkodhatnak. E szóépítmények tartalma, mondanivalója magyarázó nyelven való elemzésekor a megnevezett akárminek olyan jellemzőire is fény derül, amely az alapszóból nem tetszik ki első ránézésre.

PL – LP értelmi kapcsolat: a diPLoma csak egy köztes céLPont, egyben egy újabb taLPpont a szakmai emelkedő kezdetén a továbbindulásra a csúcs, a tető, a szakmaiság kaLPagja felé.

 

Why do we need a diploma? - QuoraHigh School Diploma Photos and Images | Shutterstock