DOLLÁR

DOLLÁR – Az USA-ban illetve némely más államba használt pénznem. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < német] A DOLLÁR szó a TALLÉR nyomán alakult ki. A TALLÉR ősmag-nyelvi szó, és a T.L – L.T gyökből ered: TaL – LaT. A TÁL széles LApíTott test.
Innen a köralakú TALLÉR neve (köralakú a gallér is), majd ebből a DOLLÁR. A fordított LAT gyök azt is jelzi, hogy nemcsak lapos, TÁLalakú, hanem a LATban, azaz mérlegTÁLban is mérték, vagyis a súly is számított. Erre egy alapsúlyként használt mag volt az viszonyító EGY a TÁLon. Az EGY volt az egyik TÁLON, a mérendő arany a másikon. 
Az számított, mennyire mozdítja el a mérleg KARját (karát), azt bejegyezték. Innen az ETALON s a KARÁT elnevezés. Az OLLÁ, ALLÉ a nyomatékolt L hangos értelemadó hangnyaláb érzékszervekre ható könnyed értelmű, itt a szemre csILLOgó, hALLÓ fülre csengve ható fém értelmű, amelyben az ÉRték is jelen van. A vérbeli kalmár megérezte az arany szagát, ILLAtát is. Az L.R – R.L gyök: LéR – RéL.
LÉR, LÁR gyöknek van némi feltűnéskeltő hangvonatkozása is. Akinek sok TALLÉRja, DOLLÁRja van, szeret LÁRmásan élni.