DRÁMA

DRÁMA – Színpadi megjelenítésre szánt párbeszédes szépirodalmi mű. [bérnyelvész: nk: latin < görög]

A DRÁMA szó is a D.R – R.D gyökből indul: DöR – ReD.

Az életben is átélünk DRÁMÁkat. Ha visszamegyünk időben, az emberi történelem első DRÁMÁit nem színpadon, hanem az életben élték át az emberek. A színpadon csak jóval később a túlhangsúlyozott, sűrített mása jelenik meg.

A DERÁMA szó jelentése ősnyelven OMLÁS. Az OMLÁS, nem feltétlenül rOMLÁSba vivő. Lehet a szív féktelenül boldog bOMLÁSa is, pl. szerelmi DRÁMA.

A szókezdő DE ősgyök ellentmondás az addigi langyos lefolyású állapotoknak. A DE, a DE-RÁMA megtörténte előtt és utána létező két jelképes életkeret, RÁMA éles elhatárolása.

A tőkét DEszkeléskor kettészelik, így lesz DEszka. Mint tőke megszűnik, DE leszakasztott, szka lapokban folytatódik léte. Valami az addigi megszokott keretből, RÁMÁból, azt megbomlasztva, kiOMOL.

Az életbeli DRÁMA – milyenségétől függően – lehet AMAR, azaz keserű keret, vagy AMOR, kiMERíthetelenül mély, édes mézes keret. Lehet harsányan DÖRÖMbölő, vagy cicásan, édesen DOROMboló, mindkettő új keretbe helyezi a dolgok további folyását.

Az esemény előjelétől, következményeitől függően szabadít fel bomlasztó érzelmi kitörést: vidámat vagy szomorút, sistergő kacajt, nevetést vagy fájdalmas sírást.

Ez utóbbi már a szíveket megTÖRő fájdalmas TRAgédia.

Egy szerelmi DRÁMA úgy felröpít a légbe, akár a MADÁR. Nem véletlen költ a szárnyaló boldogság és a röpülő MADÁR párhuzama. De a költöző MADARak közül, ha leMARAD egy, az is DRÁMA.

DRáMa – MaDáR – MaRaD hangváz: D-R-M – M-D-R – M-R-D.

Az alany a szívben tomboló szerelmi vihar érzületét édes DRÁMAként éli meg. E DRÁMÁban éled meg ÖRÖMÖD.

DRáMa – öRöMöD hangváz: D-R-M – R-M-D.

Szeretett személyhez: Szükségem van RÁD MA és mindenkoron, MARADj velem mindörökre!

DRáMa – RáD Ma – MaRaD hangváz: D-R-M – R-D-M – M-R-D.

A DRÁMA – AMÁRD teljes átfordítás mutatja, hogy keserű, azaz ÁMÁRD is lehet.

DRáMa – áMáRD hangváz: D-R-M – M-R-D.

 

A színpadi DRÁMA életből ellesett, megTÖRtént vagy elképzelt TÖRténeteket (d > t), azok TARtalt kivonatosan megjelenítő mű. Köztudott, hogy a megTÖRténtekből csak a kiemelt foRDulatos eseményeket mutatja, mutathatja sűrítve.

A cselekményből levonható a végső tanulság, valamilyen fontos, követendő tanács, vagyis van DÖRgedelME.

A DR hangcsoport – ADRÁ – a színpadi DRÁma, az események sODRÁn vezet végig. Lehet vADREgényes szerelmi DRÁma is. Az élet DRÁmai eseményei is kiválthatnak cIDRIzést belőlünk. A színpadi DRÁma nem feltétlenül szomorújáték. Az a tragédia.

Az R.M – M.R gyök: RáM – MeR, a dRÁMa egy keretbe – RÁMa – helyezett, esetenként MERedek történet, amely talán REMegésre késztet.

Az M hangcsoport – ÁMA – is azt mutatja, hogy a drÁMA nem feltétlenül szOMOrújáték. Lehet kellEMEs, érzelEMMEl teljes, ízes-zAMAtos vagy kOMOly, nEMEsívű történet. Ugyanakkor lehet kOMOran nyOMAsztó is.

A DR páros, mint D.R – R.D gyök: DeR – ReD,a DARab lehet DERűs hangvételű, de olyan is, hogy a gyengébb idegzetű, nem RIDeg érzületű néző „diDEReg”, azaz REMeg az események soDRÁt követve.

Minden színpadi DRáma végkifejletében DURran a mondanivaló lényege, tanulsága, azaz DÖRgedelME.  Ez d > t hangváltással TÖRténet, ez módosulva TRAUMA, azaz megTÖRténet, DRÁ(u)MA.

DRáMa – TRauMa hangváz: D-R-M – T-R-M.

A DRÁMÁval kapcsolatos minden szóalkotó jellemző, magyar nyelvelem.

DR – RD: a színpadi DRáma foRDulatokkal tele műalkotás.