DURMOL

DURMOL – Alszik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: hangutánzó] A DURMOL D.R – R.D gyökbővítmény: DuR – RuD. E szó mássalhangzói váza: D-R-M-L, és csak annak bizonyítására hoztam be, hogy az utódnyelvek ugyanezt a hangvázat használják az alvás, álom megnevezésénél. Az angol DReaM, spanyol, portugál DoRMiR, olasz, román DoRMiRe, norvég DRøMMe, svéd DRöM, dán DRøM és mások alvás, álom jelentésűek. Lehetne mondani, hogy a magyar nyelv örökölte azoktól, ám magyar nyelven a szó elemei is magyarázhatóak. A D.R gyök: DÖRmög, DÖRög, DÉR-DUR hangkibocsátás. Az R.M – M.R gyök a REMeg, MORog, MORaj szavak alapja. A duRMoL – LoRMud fordítás a LáRMa szó vázát villantja fel. A magyar nyelv az eredő, a többi örökös!