DVORI – szolgál

Magyar szógyökök a román nyelvben
DVORI – szolgál, valakinek, egy úrnak az udvarában. Ez még az erdélyi fejedelmi udvarok idejében honosodott meg a román urasági háztartások szolgálati megnevezéseiben.
Az, hogy szókezdőként nem az u hanggal, hanem a dv mássalhangzó kettőssel indít, a román nyelvben jelenlevő szláv hatásnak tudható be.