ÉDEN – paradicsom, édenkert. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < héber] Az ÉDEN szó ÉD – DE ősgyökből képzett. Ez olyan magyar szó, mint akár a csárdás vagy huszár! Az ÉDEN szó vizsgálatánál mindenképp az ÉDes jelző, a zavartalanul élvezhető élet jut eszünkbe, mivel ez azt is jelenti. A D hang a kellemest jelenti itt, és a folyamatosságot is, amely szerint hosszú időre, végtelenre tervezett állapot helyszíne lett volna. Az N a haNg szóban is zöNgét adó, éNeklő hang, tehát érzelmi, haNgulati töltete van, ugyanakkor az N a NŐ, NŐiség kezdőhangja, az otthoN egyik jelentéssel bíró haNgja. Nő Nélkül nincs otthoN. Az EN helyrag is. Ismerve az E hang különleges szerepét a magyar nyelvben, ez azt jelenti, hogy egyENletes, szeretetEN (ÉD-EN) nyugvó állapot. A D hangcsoport – ÉDE – itt olyan értelmet ad, amely biztonságot sugalló, vÉDŐ: ÉDEnben ÉDEngetve (székelyül am. szeretve), vÉDElmezve vagy, ÉDEnben vÉDEnc vagy, aki vÉDVE, ÉDVE, vÉD(en)ve, vÉDElmeN alapuló állapotban vagy. Jelenti a gondtalan, tiszta, ÉDEs életet is. Semmi köze sem a latin, sem a héber nyelvhez, hiszen azok évezredek múltán alakultak ki. Csak magyarul bontható elemeire, és magyarul – a világ nyelvei eredő magyarázó nyelvén – magyarázható! A fentiekből látható, a magyar nyelvben a szó beépül különböző kifejezésekbe, amelyekbe beviszi az ÉDEN jelentését. Így sem a latin, sem a héber nyelvben nincs jelen! Ez rendkívüli fontosságú, mert kérdések sokaságát nyitja meg, és ad rá választ! Más kérdés, hogy elfogadjuk-e az egyedüli jó választ, vagy az arctalan évmilliárdok véletlene felé fordulunk magyarázatért, amely semmire nem ad választ. Ez világnézet kérdése, de igazság egy van, nincs több! A CzF Szótár szerint: „[…] vannak, pl. Kresznerics, kik a magyar éd szóból származtatják.” (kiem. K. S.)    

EGÉSZ – Ami eredeti alakjában, nagyságában van. Összetartozó dolgok teljes egységükben tekintve [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:? alán] Az EGÉSZ EG – GE ősgyökből indul. Mindenek alapja az EGY, ez az ÉSZ-szerű alap a világmindenségben, az EGY EGÉSZ. A G hangcsoport – EGÉ – ezt jelzi. Aki teremtette a vilÁGOt, a világmindensÉGEt, EGÉsz nagysÁGÁban – EGEt Földet – egy IGAzsÁGOt ismer, az általa meghatározott törvényt, viselkedési szabályt, amelyet EGY kerek körrel, gömbbel szemléltethetünk. A világmindenségben minden gömb alakú, és minden körpályán mozog. Jelképesen, az emberi cselekvés törvényei, szabályai is ilyen kerekség egysÉGE. Aki megbontja az EGY, a kerek EGÉsz IGAzságának EGYségét, azt fél elemekre vagy töredékekre osztja, hazUGGÁ válik. Az ésszerű egy EGÉsz IGAzság EGYsÉGÉnek fél elemekre bontásáért (féligazság = hazugság), félelem lesz a bére. Félelemre lesz oka a továbbiakban. Nézzenek végig az – EGÉszet, az EGY alapIGAzsÁGOt apró darabokra rÁGÓ, azt mindennap marcangoló – emberi vilÁGOn: EGYség van vagy félelem?