Egy kis történelem: Hérodotosz

Hérodotosz: „Az Iszter legnagyobb folyó levén mindenek közül, melyeket ismerünk… Ez az első, mely a Scythaországi folyók közül nyugatról folyván ilyen okból lett a legnagyobb, mivel ti. más folyók ömlenek beléje…”, „A szarmaták szkíta nyelvvel élnek, azonban azt régóta furcsán ejtik ki…”

Hérodotosz i. e. 485-ben született, felnőttként írt a szkíták, székiták országáról. A szarmaták az ősnyelvet beszélték, valószínű tájnyelvi kiejtéssel. Ők építhették Szármiszigetháza települést, majd várat, amelyet a dákok megörököltek, és a történelem Szármiszegetuza néven említ. Ez időben a Duna áttörte a Vaskapu gátját, és alsó folyása már medret vájt a síkon, lévén a legnagyobb folyója a szittyák országának..

Hol voltak ekkor a szlávok, mert róluk ez időtájt nincs említés sehol. Akkor ki nevezett meg mindent a térségben: folyót, hegyet helységeket?