EGYBEKEL

EGYBEKEL Házasságot köt. [? ]

Az EGYBEKEL szó az EGY – GYE ősgyökkel indul. Az EGYbekelés áldása a GYErek, a kis harmat.

Az EGYBEKELés, a házasÁGYI, házasÁLGYI EGYbeKELés, EGYBeKELés a férfi-nő közt a legcsodálatosabb KEBELÜGY, a legnagyobb, és a testet legerőteljesebben, átfogó, átható gyönyörözönnel járó érzés:

eGYBeKeL – KeBeLüGY hangváz: GY-B-K-L – K-B-L-GY.

A GYB hangcsoport – EGYBE – mutatja, hogy a szív indulatait az AGYBAn kell higgadtan mérlegelni, a józan megfontolás nAGYBAn befolyásolja hosszú távon az EGYBEkelés sikerét. Ha bajok adódnak, az ÁGYBAn van a meg(y)békélés helye.

A nyelv mutatja a megoldást: EGYBEKELT, mEG(y)BÉKÉLT.

eGYBeKeLT – meGBéKÉLT hangváz: GY-B-K-L-T – m-G-B-K-L-T.

Országok közti BÉKEÜGY, mEGBÉKÜLés kulcsa is volt némelykor az EGYBEKELés:

eGYBeKeLéS – meGBéKüLéS hangváz: GY-B-K-L-S – m-G-B-K-L-S.

A GYB – BGY kötött mássalhangzó-páros, mint GY.B – B.GY alvógyök: GYáB – BáGY, az elBÁGYasztó érzelem, a BÖGYös kis menyasszony, a BUGYi, de a GYÁB, mint ajánlott jó meder is a házasság menetére.

Semmi olyan nincs a földi testi létben, ami e kapcsolathoz hasonlítható lehetne. A nyelv mutatja pőrén a cselekvés módját hangátforgatással: EGYBEKELET – TEGYÜK BELE. De teljes egész önmagunkat is, mert ez a két fél igazi, teljes testi-lelki-érzelmi-érzéki egybeolvadása:

eGYBeKeLeT – TeGYüK BeLe hangváz: GY-B-K-L-T – T-GY-K-B-L.

Az EGYBEKELésért ÁGYBA KELL vinni a menyasszonyt, azaz a házasságot el kell hálni:

eGYBeKeL – áGYBa KeLL hangváz: GY-B-K-L – GY-B-K-L.

A történelemben a királyi házasságok elhálásáról, a főurakból álló koronatanács helyben a hálószobában győződött meg. A tét az örökös születése volt.

A házasáGYAK a GYAKásnak, az áGYÉKok közösülésének vÁGYott tetthelyei, ahol az áGYÉKot tűzben tartó GYAKó váGYAK beteljesülnek. Az áGYÉK áldása teremtői KEGY. A férfi ÁGYÉKban, ÁLGYÉKban levő KÍGYÓ, KÉLGYÓ a nő ÁGYÉKában, ÁLGYÉKában levő fészekbe vÁGYik. Ez az ÁGYÉKok VÁGYA, ami házasság esetében természetes. Ebből a KEGYből következik a többi áldás a házasságban, a kis GYEK, GYEREK, és további KEGYEK. Ám ez az ÁLGYÉKi vÁGY kordában tartandó, türelem és tisztelet kellene övezze, kivárni annak idejét, nem felelőtlenül belerohanni.

Az első emberpár a türelmetlensége miatt esett végzetes bűnbe – képtelen volt kivárni a Teremtő által kiszabott jegyességi időtávot, amely a későbbiekben mintaként szolgált volna az összes utódaiknak az örökkévalóságon át, hiszen örök életre teremtettek!
Az ÁGYÉK KÉGYÓja hatalmas kísértés volt, mivel még a háttérből ösztönözte is a Nagy Ellenálló, minden későbbi és mai  földi bajok okozója.

A mai világ nyomorult állapota, s a történelem legtöbb végzetes kimenetelű GYILKOS, KILGYÓS viszálya, az emberi türelmetlenség kezdeti ÁGYÉKOS-KÉGYÓS, ÁLGYÉKOS-KILGYÓS bűneinek következménye.

GYiLKoS KiLGYóS áLGYéKoS hangváz: GY-L-K-S K-L-GY-S L-GY-K-S.

Már a kezdettől minden átkos fejlemény e két ÁGYÉK, ÁLGYÉK erkölcstelen, törvénytelen EGYBEKELéséhez kapcsolható.