ELEFÁNT, ELEGÁNS

ELEFÁNT – A legnagyobb szárazföldi, ormányos emlős. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Az ELEFÁNT neve EL – LE ősgyökből indul. Nevében jellemzői: Az ELEFÁNTnak az ELEje emEL, ormányával ELŐl emELŐ FONToló. A FONTolás a súlynak emeléssel mérése. Tehát az emelés műveletét FONTolásnak is nevezték. Ugyanakkor a szökőkutat, mint vízlelő helyet, amelyből magasra feltör a víz, FONTos vízlelő PONTnak nevezték. Ezt a latin utódnyelv FONTis alakban használta, és leányágai is: az olasz FONTana, spanyol FUENTe, portugál FONTe, francia FONTaine stb. Az ELEFÁNT nevében a FÁNT hangnyaláb az ormányából ELŐl kilövellő vízsugárnak az ilyen feltörő vízhez való hasonlításából is van. „A kőkor szava: kép.” V. Cs. Az NT kötött mássalhangzó-páros, amely jellemzőket is takaró szavak hasonítója, mindenképp ősnyelvi eredetre vall. Kapcsolatba hozható a FAN gyökkel, amely az emberi ágyékot is jelenti, ahonnan szintén nedvsugár kilövellés történik. Egyébként minden állat ősmag(yar)-nyelven kapta nevét, és abból módosult a világ többi nyelvére. Bővebben a csimpánz, kenguru, angolna, bálna, delfin, rozmár, oroszlán, tigris, hiéna stb. címszavaknál.  

ELEGÁNS – Ízlésesen, választékosan öltözött. Ilyen személyre jellemző. Előkelő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az ELEGÁNS szó az EL – LE ősgyökből indul (e/legén/ye/s), és a fokozás LEG gyökével folytatódik. Innen a magyar LEGény szó is – a LEG ÉN vagyok –, de e gyök fordításából származik a GÁLáns is e > á hangváltással. ELEGENDően ELEGÁNS. Ógörögbe is e gyökből jutott át (elegain – e legény). Az ELőkelő ELÉGedettsége is kiérezhető a szóból. Az ELEGANCiát bizonyos fokú viselkedésbeli merevség jellemzi. A LEG gyök könnyebb megértéséhez röviden: az eLEGanciának sajátos íratlan törvényei is vannak. Az eLEGáns öltözet választékos viselkedésre KÖTelez. Az ősmag(yar)-nyelvi LEG gyök a KÖTöttséggel kapcsolatos. Az állatot ÉLetfeltételei a LEGelőhöz KÖTik. A törvényi KÖTöttséget az utódnyelvek a LEG gyökkel fejezik ki. Vagyis, aki ELEGÁNS, csak bizonyos KÖTött viselkedési határok közt mozoghat, nem engedhet meg magának semmilyen lazaságot.