ELEKTRO-, ELEKTROMOS, ELEKTRON

ELEKTRO- – Villamossággal kapcsolatos. [nk: görög tőből] Az EL – LE ősgyökből. Az EL a v/IL/lan hangváltott IL gyöke. Az ÉLet vILágosság. Az EK – ÉK, az ÉKes ÉG, fényessÉG, az elekTRIK a munkát jelentő TIK gyökbe (tak, ták, tek, ték) beékelt R, az eRő jelhangja.

A TRO, TROM ősmag(yar)-nyelvi értelemadó hangnyaláb hatalmas magaslat, győzelmi esély értelmével jellemzi az elekTROMosságot. A kifejezés minden része magyar gyök, és majd minden nyelv ezt használja. Mi is. Ám nekünk van ősibb kifejezésünk is erre a magyar gyökökből összeálló görög szóra, az IL gyökszó, ILLA értelemadó hangnyaláb, amely szóösszetételekben rengeteg változatban van jelen nyelvünkben: CSILL, PILL, VILL alakjai és azok bővítményei: CSILLOg, PILLAnt, VILLAn stb.  

ELEKTROMOS – Villamos, villamossággal kapcsolatos. [latin tőből < görög] Az ELEKTROMOS áram különlegesen nagy erőt képvisel. Ezt a nyelv az elekTROMos szóban megjelenő TROM értelemadó hangnyalábbal szemlélteti, amely magyar nyelvi azonosító, és a rendkívüli magas hatékonyságú erőt írja le a szóban. Ilyenek: a TROMbita, TROMf, osTROM, oTROMba stb. Erről még az extrém címszónál.   ELEKTRON – Vegyi vonatkozás: Az atomnak az atommag körül keringő negatív töltésű elemi részecskéje. Villamossági: A villamosság elemi részecskéje. [nk: angol < görög] Az ELEKTRON rendkívüli szerepét a megnevezése is tükrözi: elekTRON. A TRON értelemadó hangnyaláb a (bábeli) TORONY lenyűgöző magasságát és tömegvonzó erejét szemlélteti. Ennek hasonlata a TRÓN, TRENcsén vára magaslataiban képviselt értelem. A szakértők az ELEKTRON megnevezést a borostyánkő görög nevéből eredeztetik. Egy leírás: „Az elnevezés a görög elektron szóból származik, amely jelentése borostyánkő. A görögök borostyánkövet dörzsöltek meg más anyaggal, és tapasztalták az elektromos vonzó tulajdonságát.” Mivel a nyomatékolt, azaz kettőzött L hang körül létrejövő értelemadó hangnyaláb érzékekre ható jelenségek megnevezője: vILLAn, ILLAn, ILLAt, hALLÓ, ILLŐ, ILLEt stb. így következtethető, hogy az ógörög ELE ennek változata. A dörzsölés érintés – ILLEtés. A nyomában kELEtkező vonzó mágneses hatás, mozgást, azaz ILLAnást idéz elő. Ha kisülés kELEtkezik, akkor vILLAn, ennek nyomán hang is hALLIk. Vagyis a borostyánkő másik neve az ógörög nyelv kialakulása előtti, még ősmag(yar)-nyelvi, amelyet a dörzsöléskor kELEtkező TRON, azaz érdekes nagy hatás nyomán kapott.