ÉLET – HALÁL

ÉL, ÉLET – Életműködést fejt ki, életben van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az ÉLETtel kapcsolatos jelenségeket az E, É, L, V hangok, az ÉL – LÉ és ÍV – VÍ ősgyökök fejezik ki. ÉL, mint Isten egyik nevének – ÉLŐ – az ő ajándékával, az ÉLettel kapcsolatos jelenségeket leíró van jelen a szavakban. A legjelentősebbek az ÉLettel, és feltételeivel kapcsolatosan: az ÉLet, szÜL, LÉt, ÉL, LEvegő, LÉ, ÉLés, ELső, LÉlek, LÉleg(k)zet, ELme, ELedEL, de főleg az ÉLet, a LÉt, LÉtezés kulcshangjai. Ugyanakkor az elmúlással. Ez esetben az E, É hangok nem jelennek meg csak az L, inkább mélyebb hangokkal társulva: ÖL, gyILkol, hAL, mÚL szavakban. Ez az összesség csak e nyelvben mutatható ki. Egy másik, az ÉLETfeltÉTEL, amelyről az ebéd címszónál szóltam: Az ÉLET más szóval is kifejezhető volt, amely aztán az utódnyelveknek jutott örökségül. Ilyen volt a víva = él, vita = élet. Az ÉLET, VITA, VÍVA szavakban jelen van a magyarázatuk is. Az ÉLET a nemek közti szerelmi csatával, VÍVÁssal kezdődik. Két egyed: hím – nőstény, embernél férfi – nő egyesül. Ez az ÍVÁs, amelyből ÚJ ÍV, IF-JÚ (ív-jú), ÚJ VI, VITA – ÉLET ered. Az ÉLEThez, VITÁhoz, annak fenntartásához, a LEVegő után az ITAL, azaz VÍz a legfontosabb.  

Az ITAL szükségességét a vITAL szóban is mutatja. Az ÉLET másik fő feltÉTELe az ÉTEL. Az is benne rejtőzik a feltÉTEL szóban. Ez is bizonyíték, hogy az emberi beszédkészség, és a nyelv is magasabb értelem által adatott képesség. Nem a kétszáz éve erőltetett áltudomány, se eleje, se vége ősleves meséjében főtt ki ez a képesség, hanem az ember teremtője, a nyelv alkotója tudatosan, előretervezetten alakította így. Lehet prüszkölni ellene, lehet maradi okoskodásnak nevezni, de a nyelv ezt igazolja – bizonyos fogalomkörökön belüli – összes egybehangzó, elszakíthatatlan, hang- és szókapcsolataival!  
HALÁL – A szervezet életműködésének teljes és végleges megszűnése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] 
A HALÁL szó H.L – L.H gyökből ered: HaL – LeH. A HALÁL H hangja takart állapot vagy végleg tovatűnő HALadás jelentésű. A HALÁL ilyen értelemben vett teljes tétlenségi, elfedett ÁLlapot. Végképp elALÉL, kiadja utolsó LEHeletét, úgymond ALÁszÁLL a nemLétbe. Ez esetben is érződik az L hang rendkívüli kifejező szerepe az éLet fogalmának minden vetületében. A megjeLenése, elmúLása, a szüLetés és haLál közé eső éLet legfontosabb szükségLetei (szükség-lét) megnevezésében: Levegő, Lé (víz), éLés (táplálék), de a haLL, Lát, gondoL, cseLekszik és mások is. Az ember ezt színekben is kifejezi. A fehÉR (fehél) ÉL szín, a színek összessége, az ÉLet színe. A FEKete szín, a KETTedik (fe-kete), MÁSodik, a színek (élet) teljes hiánya (vak), ezért a HALÁL színe. A HALÁL ÁLLapotában már nem ÁLL, hanem FEKszik. Ez a MÁSodik ÁLLapot (fe-kete). Vannak népek, amelyek ülő vagy ÁLLó helyzetben temették halottaikat. Ez a HALÁL ÁLLapotába való bele nem nyugvás. Ez a magyarázata annak, hogy a föld népessége jelentős hányadánál nem a fekete, hanem a fehér a gyász színe.