ENERGIA – új

ENERGIA – Az anyagnak a munka végzésére való képessége. Munka, erőkifejtés. [nk: latin < görög]

A szó eredetileg: ÉNERŐ vagy ÖNERŐ, GIA végzésére (gia, dia, zia, azaz munka), és összevonva alakult ki az ENERGIA szó.

A görög ENERGIA az ómagyar ősnyelvből eredő szó, amelyet a negédesen eszező ógörög nyelv megtartott, majd a bölcselő, bölcselkedő szónokaik, rétoraik által eredeti vázszerkezetből kizökkentett, átalakuló ógörög nyelv is megőrzött. Azonban a szó keletkezésére gyökszintű elemzésére a mai görög nyelv már képtelen.

A hatékony ENERGIA: RENGŐ, RENGEtő erő, eNeRGia – ReNGő – ReNGet hangváz: N-R-G – R-N-G – R-N-G-t.

Az N hangcsoport – ENE – az ÖNÖn magam, ÉNEm.

Az N.R – R.N gyök: NeR – ReN, a munkavégzésre használt eNERgia gyümölcsöző, NYEReséges, s ez így van a RENdjén. Az erős, eNERgikus ember nehezen RENdíthető meg.

Az RG hangcsoport – ERGI – szavai mozgásról, munkáról, az azt kísérő jelenségekről beszélnek. Egy adott testnek, lénynek önmagában, bensőjében, szervezete ORGÁiban létező, indulatok által is fűtött bizsERGŐ, csikORGÓ, dübÖRGŐ, hábORGÓ, fORGÓ, kavARGÓ, mÉRGEs, sÜRGŐs, szORGOs, enERGIkus erő által mozgásra késztetést leíró szavak meghatározó értelemadó eleme.

Az RG páros, mint alvó R.G – G.R gyök: RuG – GöR, a RUGalmas, GÖRdülékeny szavakban ad jellemzést a folyamat milyenségére. Az egyszerű kezdet idején a kifejtett ÉNERŐ, ÖNERŐ, a RÖG, a GÖRöngy GYArolásához, megmunkálásához kellett.

A GIA – DIA – GYA = munka kifejtése, GYÁrtás. A magyar DIA, GYA, ZIA nemcsak a munkavégZést, hanem a terveZést is jelenti. Például a csizmaDIA, csizmaZIA olyan csizmát GYÁrt, amilyent előzőleg kiaGYAlt, azaz kiGOnDOlt, megtervezett.

A fenti ÉNERŐ, ÖNERŐ, GIA szavak összevont alakja – ENERGIA – az ősnyelvi kialakulás folyamatát igazolják.

Az eNeRGia – éNeRő Gia – öNeRő Gia hangváz: N-R-GN-R-GN-R-G.

Hasonló a munka – monóke – ekonóm átalakulás, teljes átfordítással.

Az emberi, állati test, nehéz munka végzésekor, erő, ENERGIA bevetésekor, GÖRNYEd, GÖRNYE alakot vesz fel.

Az eNeRGia – GöRNYe hangváz: N-R-G – G-R-NY.

RG – GR értelmi kapcsolat: az eneRGiatöbblet uGRásszerűen, RuGalmasan, GöRdülékenyen növeli a teljesítményt.