ENGED

ENGED – Könnyebben mozdítható lesz, ellenállása csökken. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] Az ENGE olyan értelemadó hangnyaláb, amely az NG páros körül alakul ki, és a vele alkotott szavakba bővítményekkel több jelentést vihet be. Például hangértelem: zENGŐ, kellemes zÖNGE, jó kedv. A feszENGŐ esetében feszes a helyzet, és szabadulna.

A kerENGEt körértelmű, lehet tánc. A lENGŐ oda-vissza hintázás. Az ENGED szóban esetenként az ED ÉDes, könnyED jelentésú. Az ENGEDelmes szóban még többet tár föl: okosan ENGED, ELMÉSen, ENGED-ELMES. Az E-N-G-E-D hangjait elemezve: az EN gyökön G hang van, ami köti (gát), ám az E hang a D véDelmében elvonzza, átviszi a másik jelentési végletébe: Gördülővé teszi a G-t (ged, g > k, ked, kedvesen), s így az EN (én, egyén) szabaddá válik – EN-GED. A szóban levő G.D – D.G gyök: GeD – DeG mondandóját, mélyebb értelmét is jó tudni. A DEG, DEGed, valahová kiDAGadva beszorul. A hordó, kád dongái nedv hatására megDEGednek, összeszorulnak, mozdíthatatlanná válnak. Fiatalokra mondják falun még ma is, amikor szorosan összebújva, csókolózva beszélgetnek: DEGednek, mint a cseber a kútnál. A DEG fordítva GED. Itt a jelenség fordított értelmét adja: kienGED, azaz megszűnik a feszes, szoros állapot, mozdíthatóvá válik. Alapjában véve a DEGED szóban benne rejlik a jelenség mindkét iránya: DEG-GED. A levezetés mélyebb odafigyeléssel megérthető.