ERDÉLY, ERDŐELVE

ERDÉLY – Erdőktől övezett fennsík a Kárpátok ölelésében. Valaha ERDŐELVE néven is nevezték. Mit rejt e név? Az ER – RE ősgyökből indul, amely az ERő, ERedet, ERdő szavak töve. Az ERDŐ kimeríthetetlen forrása az életnek.

A levegő felfrissítésének óriási vegyi erőműve, az éltető ivó- és gyógyvizek forrásainak helye. Gyümölcsök, gyógyító hatású növények tárháza. Kiváló minőségű fák épületanyagnak, tüzelőnek, eszközfának. Alatta a mélyben kincsek lapulnak: gyógyerejű gázok, amelyek értékes altalaji fémek vagy kén, szén mellől párolognak a föld résein a felszínre. Különböző vadak, madarak bújnak meg ott védelmet találva A RE gyök a REngeteg szóban mutatja az ERDŐ egyik jellemzőjét. Az RD párossal alkotott szavak némelyike az ERDŐ jellemzőit leíró vagy kapcsolódik valamilyen módon hozzá. Például az ERDŐben, annak iRDatlan REngetegében, vadak (vaddisznók) csoRDái tanyáznak, de az oRDas farkasok is. Éjjel vagy borús, esős időben nagyon moRD, zoRD a hangulata. Néhol szuRDokvölgyek mélyén csoRDogál a patak hűs vize.Az ERDŐből nyert a fát báRDdal faragják. Az RD páros alvó R.D – D.R gyök a szóban: RúD – DuR. A fák, mint égnek meredő suDÁR RUDak állnak.  

A hangok jelentése nyomán az ERDŐ szavunk. Az E hang alapvető tulajdonsága szerint mutatószócska, rámutató hang. Ez eset­ben is ez a szerepe. Az R hang az erő hangja, bárhol van, jelenléte meghatározó, valami olyant je­lent, ami uRal. Ha egy hegytetőről végignézünk a végeláthatatlan messzeséget be­borító, azt uraló fák sokaságán, ezt egyetlen szóval úgy tudnánk kifejezni – Renge­teg. Ez esetben ezt jelenti az R. A D hang a régies nyelvezetünkben a folyót jelölő szó egyik hangja volt – ID – ügy, Feketeügy egy háromszéki folyónk. Az ügy folya­matot jelent. A D azonban megmaradt egy nagy súllyal bíró másik szavunkban, ez az iDő. Az iDő oly folya­mat, amely nem áll meg, nem állítható le. Itt is a fák megszakítatlan folytonosságát jelenti a D. Az Ő hang távolra mutató, és a bŐ, tág tér jelzője is. Névmásként a harmadik, a távol levő személyre vonatkozik. Messzire mutat. Akkor mi az ERDŐ? Egy fákkal borított Rengeteg, amely folyamatos (D), végelátha­tatlan, távolba veszŐ. És ez a meghatározás, egyetlen négy hangból álló szóban elrejtve – ERDŐ, melynek minden hangja külön beszél. Az ERDÉLY név záró gyökszava: DÉL(y). A DÉL gyök egyenes állás, magaslat. Az ÉL, ÉLY az ÉLetről beszél, akár az ELVE* szó, amelyben az L.V – V.L gyök szintén a VALó ÉLetről.  

ERDÉLY minden jellemzője jelen van a fentiekben. Talán ezért van a nagy tolakodás érte, hogy bitorolják, tönkretegyék, kiöljék minden értékét, lekopasztva, letarolva, tönkretéve, lezüllesztve a sárga földig.  

*Az ELVE szóról külön hang és gyökértelmet követve: Egy bizonyos részen túl LEVŐ. De jelen van az alvógyök L.V – V.L-ben a ViLág értelem is. Vagyis ERDŐELVE az ERDŐkön túl LeVő-VaLó, LÉtre-ÉLetre VaLó hELy, ahol minden fÉLe ÉLetfELtétEL adVA van. Ahol az ÉLet ELVEi érvényre juthatnak. (A heLY lágyított L hangja bizonyos mértékben J vonatkozású, mivel egy HELY vagy kiJelölt vagy véletlenül odaeJtett.)