ÉRTELEMHORDOZÓ ELEMEK A MAGYAR NYELVBEN

A TEREMTÉS NYELVE, a magyar nyelv szavai értelemhordozó elemekből állnak össze, amelyek különválasztva is érthetőek. E beépült elemek sűrítménye. Jelenik meg a szóban. A szavak elemzésénél a szó mássalhangzó vázhangjait átrendezve, átforgatva, kapunk képet a rejtett tartalomról.

 

GYŰL-ÖL, GYŰL-ÖLET.

A felGYŰLő harag következménye: ÖL, ÖLET. Aki GYŰLÖL, GYŰLÖL-ETtel teli, az önmagát is ÉTi, azaz visszahat, mérgezi magát is. A népnyelvben, tehát a hamisítatlan magyar nyelvben az ÉT gyök mérget is jelent: megÉTi = megmérgezi.

 

GYÓGYUL, GYÓGYULÁS.

Hasonlóan, elemekből összeálló szó. A GY hang összetevői a D és J hangok, azaz együtt ejtve adják a GY hangot.

Serkentő GYÓ azaz , segítő anyag hatása a senyvedő szervek életerőre GYÚLÁSát idézhetik elő, így a rosszGYULLadás, ra, GYÓra forDUL, JÓ-GYUL, GYÓ-GYUL a beteg szerv, szervezet, így beinDUL a JÓ-GYULÁS, GYÓ-GYULÁS folyamata.

A GYULÓ, DJULÓ harag elleni tanács a szó megfordított alakjában ad tanácsot: OLUDJ, azaz ALUDJ rá egyet, hogy kiALUDJon a harag.

Ez a szervi DJÚLÁS, DJULLADÁS ellen is JÓ, GYÓ, ugyanis a pihenés is a DJÓ-, GYÓ-GYULÁS feltételei közt van.

A fent felbukkanó IN-DUL szóban is jelen van a DUL, GYÚL értelem. Minden emberi beIN-DULás egyféle felGYŰLő érzelmi erő GYÚLÁSa, DJÚLÁSa. Jó vagy rossz értelemben DÚL, LÓ-DUL a serkentő erő.

Az IN- (ÖN, ÉN), a személyi bENti jóváhagyó INtés, beINtés.

Példa a versenyző dobbantó elrugaszkodása (start).

 

SZ.R – R.SZ gyök: SZeR – ReSZ.

A SZ.R – R.SZ gyök a legfontosabb gyökelem a magyar nyelvben. Csak egy szótárt kell felütni és rögtön látható az SZ betűnél, az a ––> ű hangzókkal alkotott gyökökkel kezdődő szavakat.

A fordított gyököt: R.SZ, az R betűvel kezdődő szavaknál.

A SZERből, középről kiindulva, erővonalaival behálózza az összességet. A TÉR, KÖR, SZER gyökök közül a SZER legfontosabb, mert a mindennapi élet körforgásainak mindennemű területét érinti, szabályozza.

A SZER, a közép. A középSZER a falu közepe. A többi RÉSZ csak szeg: alszeg, felszeg, tószeg, hátszeg stb.

 

A NaprendSZER középpontja a Nap. A Nap, onnan, a SZERből, középről SZÓRja a fényt, hőt, amelynek egy RÉSZe a Földet is élteti. Vagyis a Nap a SZERből SZÓRt fényével mintegy ETETI SZER ETETI a Földet. Összevonva, sűrítve: SZERETI.

A Nap a kotló, a Föld a csibe.

 

SZERETET.
A SZERetet egy SZER, eszköz, az értelmes – Isten képére, hasonlatosságára teremtett – ember kapcsolati eszköztárának legfontosabb eleme. A szEREtet hatalmas ERŐ, amely TETTekben nyilvánul meg, TETTRE késztet.

E SZER TETTRE kész, ETET, táplál, nevel, gyógyít.

A SZERETET hiánya megÉT, azaz mérgezi az élETET. A nem szerETETtel, azaz haRAGgal odacsapott ÉTEL, a keseredett szenvedő alany belső elválasztási mirigyeit mérgek kiválasztására serkenti, amelyek RÁGják a szervezetet.

Az elemzéseknél figyelembe veendő, hogy az ősnyelvnek volt eszező ága is, amelyet a görögök és a csángók beszéltek.

SZERETEM a TERMÉSZETet, minden hasznos TERMÉS(z)ÉT, amely az ember javát szolgálja.

A SZERETET eredetileg, TEREMTÉS(z)ileg belénk táplált érzelmi töltet.

SZeReTeM – TeRMéSZeT – TeRMéSéT  – TeReMTéS hangváz:

SZ-R-T-M – T-R-M-SZ-T – T-R-M-S-T – T-R-M-T-S

A szó teljes átfordítása is mutat értelmi kapcsolatot: SZERETET ––> TETERESZ. A SZERETET tettekre serkentő, azaz TETTERŐS(z) érzelmi töltet.

SZeReTeT – TeTTeRőS hangváz: SZ-R-T-T – T-T-R-S

 

TERMÉSZET.
A minket körülvevő TERmészet növényvilágának TERméséből élünk. A növények terMÉSZetes szaporítása SZEMek, magvak általi, és ezeket fogyasztja az ember is. A termÉSZet ember általi kihasználását ÉSZszerűen kell megoldani, hogy károkat ne okozzunk. A terMÉSZet, terMÉSZET, terméSZET észszerű használatáért mindenki TESZ valamit, én is megTESZEM a magamét. Tehát a SZEMélyes felelősség mindenkié.

 

SZÖRPÖL, SZÜRCSÖL

E szavak elemzésekor a benne rejlő értelemhordozó elemeket kell keresni.

Ha a szörpÖLÖK, szürcsÖLÖK alakban elemzem, úgy tűnne, hogy e cselekvéssel ÖLÖK.

Persze, nem mindegy, mit, milyen italt! Ugyanis, az ÖLés lehetősége is benne van, hiszen a történelem folyamán itallal mérgeztek, ÖLtek meg a legtöbb embert! Ha mérget teszek bele, ÖLÖK.

SZÖRPÖL, SZÜRCSÖL,

SZÜRCSÖLÖK a KULACSból. Mintegy megSZŰRve, lassan, összeSZORított ajkakkal szívom a LOCSogtatható italt, amely a szívás ereje szerint LÖKődik a szájüregbe.

A szüRCSöl szó RCS – CSR kötött mássalhangzó-páros, mint alvógyök, feléleszthető: R.CS – CS.R: RaCS – CSoR. A SZÜRCSÖLés RACS-csoló hangot bocsát ki. A SZÜRCSÖLt ital leCSORog a torkon.

 

SZÖRPÖLÖK a PALAKból, LOPOK egy kis italt. Ha nyitva marad, elPÁLLIK az ital, esetleg valaki KILOP belőle.  Az üres PALAcKot már KOPOLhatom, nem ad italt. A c hang kicsinyítőként került a szóba: PALAcK.

A P.L – L.P gyök: PáL – LáP, nedvjelentésű is. A nedv PÁLlik. PÁLinkát PÁLlással állítják elő, és szörPÖLhető. Mértéktelen használata megÖLi a belső SZERveket, tehát ÖLÖK is vele, ha nem vigyázok.

A toPOLYa is nedvjelentésű, jellemző rá a LÁPos, nedves környék. Az IPOLY folyó.

 

TÖRTÉNELEM.
TÖR-TÉN-ELEM
. megTÖRtént TÉNYek ELEMeinek felsorolása.

Vagy TÉNYek ELEMeinek TÁRolt, írásban rögzített tömege.

 

A TEREMTÉS NYELVE, a magyar nyelv a szóban megjelenített lényt, tárgyat, jelenséget, érzelmet és minden mást, a megnevezést alkotó hangokkal azok átforgatásával, körülírja, felsorolja a nevezett jellemzőit.

Ez tagadhatatlan!