ESZTÉTIKA

Az ESZTÉTIKA szó első hallásra-látásra nem tűnik magyar eredetűnek. A bérnyelvészet szerint: nemzetközi szó, görög > latin úton ért el a magyar nyelvbe.

A gyökelemzés azonban ősnyelvi eredetű szóként azonosítja. Az ősnyelvi szavak egy jelentős része az utódnyelvekben lelhető fel, de elemezni, a szó kialakulásának lépcsőfokait, névadó jellemzőit megismerni csak az ősnyelvnek az egyenes utód nyelvén, magyarul lehet.

 

ESZTÉTIKAA filozófiának a széppel, és a művészetek elméletével foglalkozó ága. [nk: latin < görög]

Az ESZTÉTIKA az ESZ – SZE ősgyök bővítménye. Az ESZ gyök itt a kiterjedés jelölője is, hiszen az ESZTÉTIKA, a művÉSZi SZÉpségek mélységeinek SZÉleskörű tanulmányozása, kiértékelése, az élet minden területét felöleli.

Az ESZTÉTIKAízléstan. Köze van az ESZik, ÍZlel cselekvéshez, aki ESZik, az ÍZlel, felméri az ÍZértéket.

Az SZT hangcsoport – ESZTE – az OSZTÁs, válASZTÁs szavak értelemadója. Az ESZTÉtika a válASZTÉkos szépségek, a művészi alkotások kiválóságainak magyarázó tudománya.

De egy TÉT is, azaz a SZÉpérzék (szé – ész – esz – íz), ÍZlés szerinti TÉT, TETT, cselekvés. Lehetne mondani: ÍZTÉTIKA.

A T hangcsoport – ÉTI – a lÁTOttaknak a jó ÍZléssel összevETÉse, következtETÉs, megállapÍTÁs, megÍTÉlés alapján hITElesként elfogadása.

A K hangcsoport – IKAÉKEs, értÉKEs, amelyen megAKAd a tEKIntet. A szó ősnyelvi eredetű nem csak az ESZ – OSZ ősgyök mélyebb jelentése okán, nem csak az SZT páros, de a TIK gyök nyomán is, amely alKOTásról szól (tak, ták, tek, ték, tik, tok – kot stb.), és az első kimondott gyökszavak közül való. Az IK, IKA mozgás. Ez lehet a szépség érzÉKEket felcsIGÁzó, képzelőerőt megmozgató hATÁs is.

Nézzük a szó további ősnyelvi kötődéseit. Ami ESZTÉTIKus, az TISZTA és TETSZIK. Vagyis, az ESZTÉTIKus jelenségek TISZTÁK, TETSZŐK. Az ESZTÉTIKA követelménye, a benső és a külső TISZTAsága.

Az eSZTéTiKa – TeTSZőK hangváz: SZ-T-T-K – T-T-SZ-K, azonos hangokkal.

Az eSZTéTiKaTiSZTáK hangváz: SZ-T-T-K – T-SZ-T-K

Az ESZTÉTIKA a benső érzelmi TISZTAság tetTEKben megmutatkozó SZÉPsége, a lelki TISZTAság kivetítődése. Az egyéni ESZTÉTIKA, nevelés és cselekvés kérdése. Példamutató cselekedeteiTEKkel, nevelési útmutatóiTOKkal teszTEK, TÉKoltok, TESZTEK érte, hogy az ESZTÉTIKA kiteljesüljön:

eSZTéTiKa – TeSZTeK hangváz: SZ-T-T-K – T-SZ-T-K

Az ESZTÉTIKA szó átfordítva: AKITÉTSZE.
Az, AKI TETSZŐ, egy szépérzékkel megáldott embernek, valószínű az ESZTÉTIKA követelményeinek megfelelő értékeket mutat fel minden téren.
eSZTéTiKa – aKi TeTSZő hangváz: SZ-T-T-K – K-T-T-SZ
Az igényesen képzett, nevelt – a felelősség tudatával élő – egyénnél ez természetes is.

Az ESZTÉTIKAi nevelés kiteljesítéséhez szükséges ismeret a TÉKÁban is megszerezhető. A TÉKÁban ugyanis az elmúlt korok értelmes embereinek idevonatkozó taPASZtalatai vannak leírva. A TÉKA sikere KÉT TÉKoló, azaz cselekvő tényezőn múlhat. E KÉT TÉKoló tényező: az író, és olvasó.

SZT – TSZ: az elméleti eSZTétika tanulmányozza a láTSZólagos szépségek gerjeSZTő hatását a teTSZés elnyerésére.