ESZTRENGA

Tévesen román eredetűnek beállított szavak. Ezek ősmag(yar)-nyelvi eredetűek!
ESZTRENGA – Akol juhfejő rekesze. Esztena. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: román] Előrebocsátom a CzF Szótárból: „A magyarból így lehetne elemezni: ösz-terengő, azaz korlátolt szűk hely, hová a juhokat öszveterengetik.” (kiem. K. S.) Az esztena címszónál már említve volt: a letarolt erdő vagy cserjék helyén, a vágottban alakulnak ki a vésznek nevezett területek. Az esztrenga, esztronga (románul strungă) megértéséhez szintén a kötött mássalhangzó-párosokba rejtett értelmet kell kibontani. Az sztr két összeolvadt páros: szt és tr. Így együtt az istráng szóban rejlő korlátoltság értelmét adják. A juhok ott szorongnak bekerítve, tömörülve, s onnan nem menekülhetnek, csak miután leadták a tejet. Külön az szt, osztás, illesztés. A tr ez esetben a ketrec. A juhok térengetve, de osztottan, tehát egyenként érkeznek a ketrec fejőnyílásához, ahol engedik, hogy megfejjék őket. Ezt így a román nyelvben felbontani érthető összetevőkre nem megy. Összetevőit magyarázni csak magyarul lehet. Tehát a szó ősmag(yar)-nyelvi.