F – a teremtőerőt kifejező hang

FORTÉLY – Ravasz ötlet, furfang. Valami kezelésének vagy megoldásának ötletes, különleges módja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A FORTÉLY, a FORTE, azaz a nyugvó erő alkalmazása mozgásba hozás által (Ték)


A CzF Szótár szerint FORTÉNY is. Valami csavaros TÉNY, TETT. Az RT páros az árt, fertő, irt és még más szavakban rossz kimenetelre utaló. Viszont a mérték szóban határt szab, az érték esetében fölemel, a vért kifejezetten véd. Tehát különböző hangok társaságában, azoknak alapjelentésével való összefüggésben változik jelentése. A FORTÉLY, ha érték védelmében használják – jó. Ha az árt, irt, fertő s hasonlók, akkor rossz. A szó második fele – TÉLY – a már említett CzF Szótár vélemény szerint TÉNY, TEttre utaló, és a tak, ták, ték stb. gyökcsaládhoz tartozó. Nem német.

FÖLD – Az égitest, amelyen élünk. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? – föl] Az F hang, a FÖ ősgyök a teremtői erő jelölője. A FÖLD FÖL van FÜggesztve az űrben, és száguLD pályáján, magával HORDozva a HOLD bolygóját ( r > l, HoRd – HoLd), mint anya gyermekét.

A FÖLD a zÖLD növényzete révén tartja el élőlényeit. Oly áLDott hely, ahol az összes élőlény boLDogan éLDegélne, ha az önzés nem vezetne harácsoláshoz egy bizonyos embercsoportot az összes kincsek összelopkodására. A jelenlegi állapotban is, a mai lakosság többszöröse élhetne a FÖLDön, ha az önzést kizárnák, és mindenki jóindulattal vállalná a közterhet. A FÖLD mintegy kÖLDökzsinóron táplálja lakóit. A (termő) FÖLD megadja zsoLDját a megművelőnek. A FÖLD péLDaként (f > p, PÉLD – FÖLD) áll arra, hogy még lesznek benépesített bolygók a jövőben, amikor az emberi önzés és gonoszság megszűnik. A FÖLD név ősmag-nyelvi alakja, esetenként világ jelentéssel, torzítva jelen van az utódnyelvekben is, ahol esetenként a D hang zöngétlen párjára, a T-re, az L az erős R hangra vált. Ilyenek az angol world, német Welt, Erde, dán, norvég verden, svéd värld, izlandi veröld stb.

FÖVENY – Víz fenekén és partján finom szemcséjű homokos talaj. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] Az F hang a teremtőerő, a FÖ gyök FÖld eredet. A V hang kulcs a megértéshez. A V hang részben a Vízzel való kapcsolatot (Vand, Vad, nedV), részben a könnyű szétoszthatóságot, szétVálaszthatóságot jelenti. Hasonló értelem bújik meg a Vetni szó V hangjában is, mely a magVak szétszórásából áll. A könnyen omló laza szerkezetű anyagra mondják székelyül: suVad. A suVadás szerkezeti szétVálásból eredő csúszás, OMlás. Az OMO értelemadó hangnyaláb jelen van a FÖVENY másik nevében, a hOMOkban. A V hang köré csoportosul egy értelemadó hangnyaláb: fÖVEny, sÖVÉny, hEVEny, kEVÉly, fŐVŐ (forrásban levő víz), lÖVEg, fÖVEg és mások. Ezek mind szerkezeti lazaságot, fellazulást, könnyű szétválaszhatóságot, eltÁVOlíthatóságot leírók. KörülÖVEzni is a széteső, vagy arra hajlamos tárgyakat kell.