FELCSER

Minden gyógyuló, FELCSERjedő betegnek kell egy jó FELCSER!
FELCSER – Gyógyítással is foglalkozó borbély. Tábori orvos, sebész. Némely országban: orvossegéd. [MÉKSZ szerint: német]
A FELCSER szó F.L – L.F gyökből képzett: FeL – LeF. A FEL gyök itt igekötő szerepet is betölt. A szóalkotók külön elemzése segít a megértésben. A FELcser FELderíti, FELleli a baj okát, de igyekszik FELderíteni (jókedvre), gyógyulásra SERkenteni, FELcserjíteni, a beteget is, akiért erköLCSileg FELelős.
Az, hogy a FEL gyök nem csak igekötőként van jelen (felcserél), bizonyítja a szónak fordítás utáni értelme: FELCSER – CSERFEL.
A FeLCSeR – CSeRFeL hangváz: F-L-CS-R – CS-R-F-L.
A CSERFELés: FECSegő, CSEVegő beszélgetés. Ez bizonyítja azt is, hogy a SÉRülttel, beteggel szót kell váltani a kezelés idején, mert a kedves biztató beszéd élénkíti, segíti, SERkenti a gyógyulásban. A beteg: szervi, testi és ebből következően lelki SÉRült: CSER > SÉR.
Az EL ősgyök azt is jelenti, hogy EL, ÉL, ÉLI (Isten) is részt vesz a gyógyításban, fELcserjedésben, hiszen öngyógyító, öngyógyuló, sejtépítő képességgel teremtette a testet, de a lelkiállapottól is függővé tette annak hatékonyságát.
A szó tengelyében levő LCS kötött mássalhangzó-páros, ősnyelvi eredet igazolója. Az LCS, a Lenge Lágy, Lazító, daLoLó L, és a kapCSoLatok, CSínyes CSináLmány, üdítő nedv loCCSanó CS hangjának párosa.
Elemezve az LCS hangcsoport – ELCSE – jelenlétét a szavakban: bÖLCSEn, bÖLCSŐ, bOLCSÁt, erkÖLCSI, gyOLCS (hófehér), gyümÖLCSÖző, kÖLCSÖn, tÖLCSÉr stb. úgy tűnik, hogy a fELCSEr a jó irányú, elmés, gyógyító megoldások értelmét képviseli.
Az LCS páros, mint L.CS – CS.L alvógyök: LoCS – CSiL, a LOCSol, CSILlog, felüdítő értelműek. A kaLÁCS, kuLACS szavakban a táplálásról beszél. Összességében kellemesség értelmű.
A befejező a CS.R – R.CS gyök: CSeR – ReCS. A CSER gyök jelenti a gyógyulást, SARjadást.
A CzF Szótár a CSER gyökre ezt írja: „cserj, cserje, cserjes, cserjés, csereklye, cserény szóknak és származékaiknak, melyek a magok nemében kisebb sarjadozásu növényekre vonatkoznak, s ennélfogva rokonai: sereng (sarju), csir, csira, vastaghangon: sarj, sarjad.”
A CSER gyökszó az üde indulás értelmét viszi be a CSERmely szóba is, amely a kis forrásból kiCSORgó üdítő vízér neve.
Összegzésként a FELCSER, amellett, hogy beavatkozása lehetett fájdalmas, mégis a gyógyítás, enyhítés kuLCSszerepét tölti be. Munkája nélkül nem gyümöLCSöző az orvosi beavatkozás.
Példaként: valaki készít egy szép böLCSőt, de az még nem elég. Ki kell tölteni puha pihével, tiszta lepedővel, takaróval, és a belehelyezett kisbabát ringatni is kell.
A betegnek az orvos megszabja a gyógyulási útirányt, de a többi a FELCSER dolga. Mint orvossegéd (ma asszisztens), hozzáértő, SERény, a megfelelő időben segítő, SERkentő, odaadó szakszerű tevékenységével, kedves CSERFELő, biztató, FELüdítő szavaival segíti az egészség helyreállítását, a testi-lelki SÉRült állapotból FELCSERjedést. A jó FELCSER FELCSERélhetetlen.
A szó nem német eredetű, mivel minden szóalkotó eleme magyarul érthető, és értelemhordozó részvevő a kifejezés végső mondandója megvilágosításában.
CSL – LCS: a feLCSer felbeCSLi az állapot súlyosságát, és gondoskodásával böLCSen irányítja a gyógyulás folyamatát.