FERENC –  FER erőt jelent, ősmag(yar)-nyelven a vas neve: FERŐS (fer – erős). FERENC lehetett ERős, neveltetéséből EREdően RENdes. Az F.R – R.F gyökkel indul: FeR – ReF. E gyökkel indul a FÜRge szó is. Ha hangkieséssel a FRENC alakot vesszük, akkor a FREN jelentése: szép.
Ez az FR párossal létrejövő értelemadó hangnyaláb előhangvesztett alakja: -FRE, az AFROdité, cIFRA stb. szavakban is ez az értelme. Hasonló még a szintén ősmag(yar) ÉFRAIM, amely a székely névtár* egyike. Az NC páros játékosságra való hajlam (incifinci), de lehet erejével, szépségével heNCegő, esetleg jó táNCos is. Néhány szó az NC párossal: bukfenc, cincog, gubanc, henceg, huncut, különc, makranc, tánc és mások. Vagyis az első FERENC nem csak ERős, RENdes, de szép és jó kedélyű, vidám, eleven, FÜRge, játékos, virgoNC is lehetett.    

*A székelyeknél még gyerekkoromban is sok régi – a Bibliában is fellelhető – név volt használatban. Például Nagybaconban, Szárazajtán, ahol rokonaim is éltek, gyakori volt az Érfaim, Ábrahám, Izsák, Jeremiás, Ézsaiás, Gedeon, Mózes, Áron és hasonló nevek. Ez azért, mivel ezek a nevek még az egynyelvűség idején alakultak ki, és a székelység –, mint ősiségükhöz, hagyományaikhoz rendkívül ragaszkodó nép – megtartotta e neveket. Tehát ezek nem zsidó nevek, amint az özönvíz előtti nevek sem! Gyökszavaikra szedve, mindannyi értelme kibontható.