FILKÓ

FILKÓ – Tökfilkó, tökfej. Kártyában: felső. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szlovák] A FILKÓ az F.L – L.F gyök bővítménye: FiL – LiF, és eredetileg nem kártyalapot, hanem csintalan legénykét jelentett: FICKÓ – FILKÓ. Az LK hangcsoport – ILKÓ – a fiatalkorú jellemzésében: lELKEs ALKAt, ALKOtó kedvű, nevelhető, ALKUra kész, néha csúfOLKOdó, társaival fALKÁban járó. Egyébként e szóból – a FILKÓ > KOFIL fordításból – alakult ki, a román COPIL – gyermek (fil – pil) jelentésű szó, akár a kó-fic a fic-kó szóból. A K.P – P.K gyök: KoP – PoK is magyar jellemzőket visz a KOPil szóba: kis KOPonya, a kis PUKkancs, aki kiKÖPött anyja, apja. A P.L – L.P gyök: PiL – LiP, szintén a PILlekönnyű, LIPinkáztatható kisbaba. A román DEX a copil = gyermek szót az albán kopil szóból eredezteti, amely albánul poronty. A PORonty is magyar szó: aPRÓ. A szófordíthatóság ősmag(yar)-nyelvi eredetet bizonyít. Nagy a zavar nyelvészagyakban. Lehet tornáztatni a szlovák, román, albán nyelveket, hátha kiizzadják a fentihez hasonló névadó jellemzők párhuzamait.