FIZIKA – A mozgó anyag általánosságaival, alak, térfogat és halmazállapotbeli változásaival, törvényeivel foglalkozó tudomány. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FIZIKA az F.Z – Z.F gyök bővítménye: FiZ – ZiF.  
A FIZIKA is ősmag(yar)-nyelvi eredetű szó. Mozgás, erő, méret, keménység. Induljunk a FIZ gyöktől. Itt is hangváltásokkal világosodik a rejtett mondanivaló: FIZ – FESZ. 
A test mozgása IZomerő megFESZítése nyomán indul: Fesz IZom = FIZ, ettől IZEG > IZIK. A helyváltozás kifejezésére levő szavaink még: FICánkol (fiz), SZÖKdel (zik), IKlat. Az IZom munkavégzéskor dolgoZIK, IKlat. Ezek a gyökök jelen vannak a FIZIKA szóban. A FIZIKA – mozgás és erőtan. Az erő ősmag(yar)-nyelvi megnevezése: Forca, a testek IZmai, azok IZeg-moZog IKlatása, azaz mozgása – F-IZ-IKA. Ezeket vette át az ősmag(yar)-nyelvből kialakuló ógörög nyelv.  

FRUSKA – Virgonc serdülő lány. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: Fruska, Fruzsina] Némely nyelvészek szerint német szó, pedig a FRUSKA szó, de a FRUZSINA név is ősrégi, még az egynyelvűség idejéből való. A szép kis CIFRUSKA lányka jelzője, majd neve. A FRAU = nő jelentésű németül, de ez is ősmag(yar)-nyelvi eredetű, valaha: ciFRA/U. A FRUZSINA névben kellemes zöngéje van a ZS hangnak. A ZSI gyök a duruZSOló kis patak ZSIliző hangja (Zsil), s ez a lány kellemes hangját jelenti. De jelenti a kellemetlen dolgok elhárítását is, mert a ZSINdely megóvja a házat a beázástól. Az IN, INA kifejezetten női kellemi gyök, értelemadó hangnyaláb. A FRUSKA SK párosa játékos jellemzők leírásának meghatározója. A kisleány lehet ugrándozó, mint a sáSKa, kíváncsian ágaSKodó, leSKelődő. Felnővén, anyáSKodó, gondoSKodó, kicsinyeit nevelő, tanító, iSKolázó, övéiért késő estig vakoSKodó. Az SKA kicsinyítő értelmű is. Az S.K – K.S gyökkel alkotható a SiKer, SoK, KiS, KüS gyökszavak, de értelemadó szóképzők a KedveS, KieS, KellemeS és más szavakban is.

FUCCS – Vesztést kifejező szó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A FUCCS szó F.CS – CS.F gyök: FuCS – CSúF. A FUCCS nem német, mert a szófordítás nyomán azt is leírja, hogy a veszítés CSÚFos kudarc. Ez a felkiáltás létezett az ősmag(yar)-nyelvben. A F – erő, az Ú legmélyebb hang, CS – a CSÚszás kifejezője, de a moCSár, moCSok, poCSék, poCSolya és más szavakban is alaCSony állapotot leíró. Vagyis a FUCCS, erőteljes felkiáltás kudarc esetén, és három hangban benne foglaltatik a tönkremenés sűrített értelme. Ha valamilyen terv FUCCSba ment (füstbe), akkor a CSÚFos kudarc miatt TACSra is került, azaz a tevékenység, a CSATa színhelyéről eltávolíttatott. (Az angol touch line = partvonal eredete, értelme.)