FLAMINGÓ

FLAMINGÓ – Hosszú nyakú és lábú, rózsaszín tollazatú gázlómadár. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: flamand] A FLAMINGÓ az F.L – L.F alvógyökből indul: FaL – LeF. Legfontosabb névadó jellemzője: LÁNGszíne. Tetszetős karcsú, magas, rózsaszínű vagy LÁNgszínű madárról lévén szó – a fényjelenség észlelés ösztöni LÁ ősgyökének a rámutató ÍM ősgyökkel való összeolvadásából kialakuló LÁM gyökszó, s e szépséges LÁtvány okán van jelen a névben az IN kellemi gyök.   Táplálkozási módja is lehet egyik névadó jellemzője. A sekély vízben bolyONGÓ, csatANGOló, hajlONGÓ madár előrehaladva, csőrét tolva, mintegy FALja a vizet, amelyet aztán dugattyúként működő nyelvével kiLEFetyel, miközben a csőrében levő finom szűrőlapokon, kiszűri az apró állatokat. A magas lábakon vízben gázoló madár a repüléshez készülve, a vízen taposva szerez lendületet a felrepüléshez. Valószínű ez az ácsINGÓzó állapot képe is megjelenik, mint névadó jellemző a nevében. De névadó lehet zajONGÓ, zsibONGÓ tulajdonsága is. Az ONGÓ, INGÓ stb. értelemadó hangnyalábok, amelyek az NG párossal alakulnak ki, és magyar nyelvi azonosítók. Hiába próbálkoznak bármiféle magyarázattal különböző szótárakban: spanyol, flamand és más eredettel. A madár már az első emberek által nevet kapott az akkor beszélt egyetlen nyelven, az ősnyelven, ősmag-nyelven, ősmag(yar)-nyelven, fő jellemzői nyomán. A név értelme, mondanivalója csak a magyarázó nyelven fejthető meg. Egy kitűnő leírás róluk Dr Gebhart Antal tollából itt: http://www.huszadikszazad.hu/cikk/a-nyakiglab-madar-a-rozsas-flamingo.