FOS – FÖS

FOS – Híg széklet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az F, FO, FOrrás, az OS a jótól, egyenestől, a természetes megszokottól eltérő úton való járás – OSonás. Az S hang a Sár, Sérelem, Súly, SürgőS, Siet szavak kulcshangja.

A FOSásra majd mind jellemző: SieSS, FuSS, ha FOSol!. A FOS, FES(ték), FÖS(tet) laza, híg szétterjedést is jelent. A FU(tá)S, a FUSS a SürgöSSéget jelzi. A CzF Szótár a POShad, POSvány, POCSolya szavakkal rokonítja. Itt előjön a PES, PIS, amely víz alapjelentésű (vizelet).  A POS gyök P > F váltással: FOS. A POS – SOP gyökből indul a SÁPítani, SÍPítani, SOPánkodni kifejezések, amelyek a vékony hangú, felhíguló szóhordozást leírók.  

FOSZLIK – Valaminek szálai, rostjai fokozatosan szétmennek. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A FOSZLÁS a FONÁS ellentéte, és az SZ hangnak az oSZlás, SZétterjedés folyamatának kifejezésében való kulcsszerepét mutatja. Az SZ hang a SZŐ, SZŐL (mint: nő, nől, fő, fől) egyik kulcshangja, de a másik véglet, a FOSZLÁSé is (szl – szál). Ami FOSZLIK, az SZÁLaira OSZLIK (székelyül: foszol is), SZétesik (sz értelem). Ami FOSZLIK, azon előbb-utóbb LIK (lyuk) is képződik, amely mozgásból (IKlatás) is eredhet.  

FÖSVÉNY – Aki görcsösen ragaszkodik javaihoz, és lehetőleg nem ad belőlük senkinek. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A FÖSVÉNY szó a rendkívüli megtakarítás értelmét is hordozza magában. Olyan, aki önmagára sem költ, másokra még kevésbé. A FÖSVÉNYségnek van értékelendő oldala is. Erre bizonyíték a rövidítő gyalogút megnevezése: ÖSVÉNY (gyaloglási f-ösvénység). Az S.V – V.S gyökkel alkotható szavak: SáV, SoVány, SóVárog, SöVény, SuVad. A VaS, VáS, VeS, VéS, ViS gyökök bővítményei, mint a felVaSal, VáSik (a foga), VeSelkedik, ViSít mind jellemzői a javaiért reszkető FÖSVÉNY embernek. Az ÖSVÉNY szó, mint keskeny SÁV – nem rossz értelmű. De azért, mégis a nem egészen tiszta indítékú OSon szóból alakult. Ez kiérezhető a SÖVény mellett OSon kifejezésből. Még egy dolog: figyeljék meg mily sok S betű van a szövegben. Kissé kiérzik belőle a fogalomban rejtőző SóVár Sunyiság értelme.