FUTBALL

FUTBALL – Labdarúgás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint : nk: angol] A FUTBALL az F.T – T.F gyökből indul: FuT – TáF (f > v: táv). Mi a FUTBALL? Oly LABdajáték, amelyet lábbal játsszanak. A láb a FUTás „eszköze” embernél, állatnál egyaránt. Ősnyelven a LÁB: gyal, FUTÓ, tapodó, csámpa kirakó stb. neveken neveztetett, amelyeket megörököltek az utódnyelvek. Mivel az angol nyelv is az ősnyelv gyermeke, így megörökölte a FUTó – FOOT nevet. A BALL jelenti a LABdát, amelyet TÁVolra kell juttatni. Vagyis nyersfordításban: láblabda. A TB hangcsoport – UTBA – az állandó terelést jelenti. A fUTBAllban a labda mindenkinek ÚTBAn van, mindenki belerúg. Az állandó mozgásban, ÚTBAn létét, lábbal fejjel terelését is jelenti. A TB páros, mint alvó T.B – B.T gyök: TéB – BoT. A FUTva űzött LABdát lábbal apró BOToló rúgásokkal, egyik lábról a másikra, azaz TÉBlábolva görgetik, juttatják célba. A LABDA szóban, amely eredetileg LAPTA volt, jelen van az APTA hangcsoport, amely egyebek mellett feszességet is kifejez a szavakban. A LAPTA, LABDA keményre, feszesre kitömött gömb alakú, gurítható játékszer. Ma levegővel feszítik keményre. A CzF szótárban így ír: „LAB elvont gyök, melyből labda, és ennek származékai erednek; rokon, sőt azonos vele: lob, melyből a tájdivatos lobda, továbbá lobog, lobban származnak. Rokon vele leb is lebeg, lebben szókban, lib stb. Elvont értelme, könnyü sebes mozgás, milyen a labdáé és lobogó testeké. A latinban is a pila és pilum között a sebes repülést, illanást jelentő il az alapfogalom.” Kiem. K.S. Az angol szó az ősnyelvi LOBda LABda fordított gyökszavát használja: LAB, LOB – BALL. Kiejtve: BOL. Így lett foot-BALL = LÁB-LABda, vagy FUTó-LABda. Itt egy érdekes nyelvi jelenség is megfigyelhető: a P hang zöngés párja a B. A T hang zöngés párja a D. A fuTBallt laPTával, laBDával játsszák. E hangpárosok – TB, PT, BD – jelenléte nem véletlen. Ugyanis a nyelvben – a szavak kialakulásában – soha nincsenek véletlenek!* A szó ősnyelvi elemekből épül fel. De a többi – e játékhoz köthető – szó is ősnyelvi eredetre vezethető vissza, még akkor is, ha ők ezeket latin eredetű szavaknak mondják. A latin nyelv is az ómagyar ősnyelvből ered. A touch line = tacsvonal, amely a csata (tacs – csat) színhelyének partvonala, a külső és belső tért érintő választóvonal (vonal – lan = line). Amely labda a tacsvonalon kívül jut, elhagyja a csatateret, az tácsba megy. A defender = f > v – védő, fedezet. A goal egyik jelentése: kapu, cél. Az ősnyelvben üresség jelentése is volt. A FöldGoLó az ür(esség)ben lóg. TB – BT: a fuTBallban a labda állandóan úTBan van, s lábbal, fejjel BoTolják, székelyül BüTülik. /*/ A hivatalos nyelvészet vesszőparipája: „ez csak véletlen egybeesés” számukra inkább kétségbeesés, mivel e szótárban annyi „véletlen egybeesés van, ahány szó.