GÁBOR, A G hang végleteket is kifejező hang. A GÁ – KÁ gyök férfi. A G és B hangok együtt GUBancos páros. Van GABalyító értelme is. A GUBancol, GABalyit (bonyolít) jelenthet összegyűjtést is. 
A B hangcsoport – ÁBO – jelen van az erős oszlop, a zÁBÉ megnevezésében, az ÉBEr szóban. Hatással van másokra, képes tOBORozni, tÁBORba szállni egy ügy érdekében, mivel harcias sarABOló egyéniség, ha szükség. B.R – R.B gyök: BoR – RoB lehet eRő kifejezője. Továbbá: hÁBORúság, BORú, de ROBbanékony eRjedő eRőt is jelent (forca, bor), ha szükség, B(át)OR. Tehát az első GÁBOR: GUBancos állapotokat, ügyeket GABalyító, zÁBÉkeménységű, ÉBEr ember , aki BORongó ROBbanékonyságával, leleményességével megoldotta azokat.  

GÁBRIEL – Ősnyelven adott névalak a GÁBRIEL, tehát nem héber, hiszen akkor még héber nyelv csírájában sem létezett. A BR páros és a köréje épülő értelemadó hangcsoport arculat: ÁBRA, összetartó erő: ABROncs, alkotó tevékenység: fABRIkál leírója. Mint B.R – R.B alvógyök: BoR – RoB, lehet eRő kifejezője, főleg a GÁBRIEL névalakban. Az IE kötött magánhangzó-páros a sIEt szóban gyorsaságot jelent. Az EL, ÉL, ÉLI, ÉLŐ = Isten. Vagy Isten ELőtt álló. A bibliai GÁBRIEL angyal, mint Isten küldöttje, ilyen helyzeteket, és ily módon oldott, old meg.